Câu lạc bộ tiếng Anh CouchSurfing Hanoi
Câu lạc bộ tiếng Anh CouchSurfing Hanoi
Câu lạc bộ tiếng Anh CouchSurfing Hanoi
Câu lạc bộ tiếng Anh CouchSurfing Hanoi
Câu lạc bộ tiếng Anh CouchSurfing Hanoi
Câu lạc bộ tiếng Anh CouchSurfing Hanoi
Câu lạc bộ tiếng Anh CouchSurfing Hanoi
Câu lạc bộ tiếng Anh CouchSurfing Hanoi
Câu lạc bộ tiếng Anh CouchSurfing Hanoi
Câu lạc bộ tiếng Anh CouchSurfing Hanoi
Câu lạc bộ tiếng Anh CouchSurfing Hanoi
Câu lạc bộ tiếng Anh CouchSurfing Hanoi
Câu lạc bộ tiếng Anh CouchSurfing Hanoi
Câu lạc bộ tiếng Anh CouchSurfing Hanoi

Câu lạc bộ tiếng Anh CouchSurfing Hanoi

VOCA đăng lúc 08:57 04/07/2018

Địa chỉ:

Thời gian:Thông tin cụ thể từng buổi sự kiện sẽ được thông báo trên fanpage

Phí tham gia:Miễn phí

Liên hệ:https://www.facebook.com/cshanoienglish

Đây là câu lạc bộ thuộc cộng đồng Couchsurfing Hanoi gắn kết những người cùng đam mê về tiếng Anh. Hoạt động của CLB dưới dạng các buổi giao lưu, event.

Đây là câu lạc bộ thuộc cộng đồng Couchsurfing Hanoi gắn kết những người cùng đam mê về tiếng Anh. Hoạt động của CLB dưới dạng các buổi giao lưu, event. Đặc biệt CLB này thường có rất nhiều người nước ngoài tham gia, chính vì vậy nếu bạn muốn nâng cao về khả năng nghe nói tiếng Anh của mình thì đây chính là CLB phù hợp cho bạn.

Thông tin sẽ được thông báo trên Fanpage, ai muốn tham gia sự kiện thì cứ đến mà không cần xin phép bất kỳ ai.

Thảo luận