Tất tần tật cấu trúc Depend on trong tiếng Anh

VOCA đăng lúc 15:42 18/04/2022

Chắc bạn đã biết đến cấu trúc Depend on trong tiếng Anh rồi nhỉ? Mặc dù cấu trúc này rất quen thuộc đối với hầu như tất cả những học sinh sinh viên, nhưng không phải ai cũng nắm vững về cấu trúc và cách dùng của Depend on trong tiếng Anh. Để có thể nắm rõ những kiến thức trên, hãy cùng VOCA tìm hiểu về cấu trúc trên nhé!

I.    Tổng quan và ý nghĩa

Depend on /dɪˈpend ɑːn/ là một cụm từ trong tiếng Anh có nghĩa là “tùy thuộc, dựa vào ai hoặc điều gì đó“. Ta thường bắt gặp cụm từ này trong giao tiếp, học tập nhất là trong các bài thi quan trọng như THPT, TOEIC, IELTS, …

          o    He was the sort of person you could depend on. (Anh ấy là người mà bạn có thể dựa vào.)
          o    It all depends on his plan. (Tất cả đều phụ thuộc vào kế hoạch của anh ấy.)


Cấu trúc Depend on trong tiếng Anh

II.    Cấu trúc 

Cấu trúc Depend on được sử dụng với những cấu trúc chính dưới đây:

     1.    Cấu trúc 1

Cấu trúc này được sử dụng để đề cập đến hành động dựa vào hay phụ thuộc vào ai đó hay phụ thuộc vào điều gì đó.

S/ N + depend on + somebody/ something

          o    Some poor countries depend heavily on foreign aid. (Một số quốc gia nghèo phụ thuộc nặng về vào viện trợ từ bên ngoài.)
          o    I think I can depend on him, he is the most reliable person that I know. (Tôi nghĩ tôi có thể dựa vào anh ấy, anh ấy là người đáng tin nhất mà tôi biết đấy.)

     2.    Cấu trúc 2

Cấu trúc này được sử dụng để đề cập đến hành động phụ thuộc vào ai đó hay phụ thuộc vào điều gì đó để thực hiện một hành động nào đó.

S/ N + depend on + somebody + to + V

          o    He knew he could depend upon her to deal with the situation. (Anh ấy biết anh ấy có thể tin tưởng rằng cô ấy có thể giải quyết tình huống đó.)
          o    I will call him. I know I can depend on him to solve this problem. (Mình sẽ gọi cậu ấy. Mình biết mình có thể tin rằng anh ấy giải quyết được vấn đề này.)

     3.    Cấu trúc 3

Cấu trúc này được sử dụng để đề cập đến hành động phụ thuộc vào ai đó hay phụ thuộc vào điều gì đó.

S/ N + depend (on) + Wh_ + S + V
  • Trong trường hợp này, chúng ta hoàn toàn có thể loại bỏ giới từ On 

          o    Whether we need more food depends on how many people turn up. (Liệu chúng ta có cần thêm thức ăn hay không phụ thuộc vào số lượng người đến.)
          o    The time we arrive will depend on how long it takes to get through the traffic jam. (Thời điểm chúng ta đến nơi sẽ phụ thuộc vào chúng ta thoát khỏi sự tắc đường trong bao lâu.)

III.    Cách dùng

     1.    Cấu trúc Depend on được dùng để nói rằng ai/cái gì phụ thuộc vào ai/cái gì đó

          o    Most of the local population depend on fishing for their income. (Hầu hết người dân địa phương sống dựa vào đánh bắt cá để có thu nhập.)

     2.    Cấu trúc Depend on được dùng để diễn đạt ai tin tưởng vào ai làm gì

          o    I can’t employ him if I can’t depend on him to act responsibly. (Tôi không thể thuê anh ấy nếu như tôi không tin tưởng anh ấy sẽ làm việc có trách nhiệm.)

IV.    Lưu ý

  • Cấu trúc Depend on Depend upon có cách sử dụng giống nhau và hoàn toàn có thể thay thể cho nhau. Depend on/upon là động từ chính trong câu, theo sau chủ ngữ.

          o    Can we depend on you coming in on Sunday? = Can we depend upon you coming in on Sunday?

  • Depending on mang ý nghĩa giống với Depend on/upon nhưng ở dạng V-ing và không thể đóng vai động từ chính trong câu. Depending on không theo sau chủ ngữ mà sẽ là một cụm từ tách biệt, mở ra một mệnh đề độc lập.

          o    I will love a woman, depending on her inner beauty.
          o    I learned to depend upon my own efforts for success.

Cấu trúc Depend on chắc đã rất quen thuộc đối với hầu như tất cả các bạn học sinh bởi đó là một cấu trúc khá thông dụng và xuất hiện rất nhiều trong các cuộc thi học thuật. Chính vì vậy, việc nắm rõ cấu trúc cũng như cách dùng của cụm từ Depend on sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong học thuật cũng như giao tiếp đấy!

* Lời khuyên: Để không bị nhầm lẫn bởi các lỗi này, cách tốt nhất là phải có một nền tảng ngữ pháp thật vững chắc, đương nhiên bạn cũng thể tìm hiểu về phương pháp Top-Down cũng như các khoá học ngữ pháp tiếng Anh của VOCA tại website này: https://www.grammar.vn 


Rất vui được đồng hành cùng bạn trên con đường chinh phục Anh ngữ!

From VOCA Team with heart,

VOCA Content Team

Thảo luận