Tất tần tật cấu trúc Propose trong tiếng Anh

VOCA đăng lúc 15:32 18/04/2022

Propose là gì? Cấu trúc của Propose được sử dụng như thế nào? Propose có những cách dùng quan trọng nào? Hãy cùng VOCA tìm hiểu để trả lời những thắc mắc trên nhé!

I.    Tổng quan và ý nghĩa

Trong tiếng Anh, Propose là một động từ rất đa năng với nhiều tầng nghĩa và cách sử dụng khác nhau. 4 nghĩa chính của Propose là “dự định”, “đề xuất”, “cầu hôn”, “tiến cử”.

          o    The government proposed changes to the voting system. (Chính phủ đề xuất những thay đổi đối với hệ thống bỏ phiếu.)
          o    We do not propose to take any further action in the matter. (Chúng tôi không dự định có bất cứ hành động nào về vấn đề này.)
          o    He was afraid that if he proposed she might refuse. (Anh ấy sợ rằng nếu anh cầu hôn thì cô ấy có thể sẽ từ chối.)
          o    I propose Tom Ellis for chairman. (Tôi tiến cử Tom Ellis cho vị trí chủ tịch.)


Cấu trúc Propose trong tiếng Anh

II.    Cấu trúc và cách dùng

Với những ý nghĩa trên, Propose có những cấu trúc sau:

     1.    Propose + V_to

Cấu trúc Propose kết hợp cùng động từ nguyên mẫu có ý nghĩa có ý định thực hiện môt hành động nào đó.

S + Propose + to + V + O

          o    What do you propose to do now? (Bây giờ bạn định làm gì?)
          o    How do you propose to complete the project in such a short time? (Bạn định làm như thế nào để hoàn thành dự án trong thời gian ngắn như vậy?) 

     2.    Propose + V_ing

Cấu trúc Propose kết hợp cùng động từ nguyên mẫu thêm _ing có ý nghĩa đề nghị, đề xuất thực hiện một hành động nào đó.

S + Propose + V_ing + O

          o    The Board of Directors is proposing an amendment to Article I. (Hội đồng quản trị đang đề xuất sửa đổi Điều I.) 
          o    He proposed dealing directly with the suppliers. (Anh ấy đề nghị thương lượng trực tiếp với nhà cung cấp.)

     3.    Propose + Noun/ Noun Phrase

Cấu trúc Propose kết hợp cùng danh từ, cụm danh từ có ý nghĩa đề nghị một việc gì đó.

S + Propose + Noun/ Noun Phrase

          o    The three countries had proposed a plan for him to hand over power to a chosen successor. (Ba nước đã đề xuất một kế hoạch để ông giao quyền lực cho một người kế vị đã được lựa chọn.)
          o    She proposed a boycott of the meeting. (Cô ấy đề xuất tẩy chay cuộc họp.) 

     4.    Propose to Somebody

Cấu trúc Propose kết hợp cùng danh từ hay đại từ mang ý nghĩa cầu hôn ai đó.

S + Propose + (Something) + to + Noun/ Pronoun

          o    She proposed to me! (Cô ấy đã cầu hôn tôi.)
          o    I remember the night your father proposed to me. (Mẹ nhớ như in cái đêm mà bố con cầu hôn mẹ.)

     5.    Propose Somebody

Cấu trúc Propose này được sử dụng để đề xuất hay tiến cử ai vào một vị trí nào đó.

S + Propose + Somebody + (For/ As + Something)

          o    He was proposed for the job of treasurer. (Ông đã được tiến cử cho công việc thủ quỹ.)
          o    To be nominated for union president you need one person to propose you and another to second you. (Để được đề cử làm chủ tịch công đoàn, bạn cần một người tiến cử bạn và một người khác biệt phái bạn.) 

III.    Propose, Agree và Mean

Trong tiếng Anh, cả ba từ Propose, Agree Mean đều có một tầng nghĩa là “có ý định làm gì”. Vậy VOCA mách bạn cách phân biệt ba từ trên nhé!

     1.    Cấu trúc Propose

Cấu trúc Propose thường sẽ được sử dụng trong trường hợp dự định làm một việc có sự tham gia của người khác với ý nghĩa “ai đó dự định thực hiện hành động nào đó”.

          o    Don’t tell me you propose to quit your job. (Đừng bảo mình là bạn định nghỉ việc đấy nhé!)

     2.    Cấu trúc Agree

Cấu trúc Agree sẽ mang ý nghĩa “ai đó đồng ý thực hiện hành động nào đó” hay “đồng ý cho ai thực hiện một hành động nào đó”.

          o    She agreed to go camping. (Cô ấy đã đồng ý đi cắm trại.)

     3.    Cấu trúc Mean

Cấu trúc Mean được sử dụng với ý nghĩa “ai đó dự định thực hiện một hành động nào đó”. Cấu trúc này thường được sử dụng trong giao tiếp thông dụng và thường nhấn mạnh đến những ý định cá nhân hơn là ý định với sự tham gia của đối tượng khác.

          o    He never meant to be a doctor. (Anh ấy chưa bao giờ có ý định trở thành một bác sĩ.)

Propose là một từ có nhiều nghĩa khác nhau, cần một thời gian làm quen thì mới có thể thành thạo. Các VOCAers hãy cùng mình học và ghi nhớ để có thể sử dụng cấu trúc trên thật thành thạo và chuyên nghiệp bạn nhé!

* Lời khuyên: Để không bị nhầm lẫn bởi các lỗi này, cách tốt nhất là phải có một nền tảng ngữ pháp thật vững chắc, đương nhiên bạn cũng thể tìm hiểu về phương pháp Top-Down cũng như các khoá học ngữ pháp tiếng Anh của VOCA tại website này: https://www.grammar.vn 


Rất vui được đồng hành cùng bạn trên con đường chinh phục Anh ngữ!

From VOCA Team with heart,

VOCA Content Team

Thảo luận