Tiếng Anh trẻ em | Chủ đề: Express regrets

VOCA đăng lúc 16:22 31/01/2019

Giáo trình dạy tiếng Anh cơ bản dành cho trẻ em. Tổng hợp các video đối thoại tiếng Anh căn bản, đơn giản phù hợp trình độ của bé từ 10 tuổi trở lên và người mới bắt đầu học tiếng Anh.

TIẾNG ANH TRẺ EM | Topic 5: Express regrets | Thể hiện sự tiếc nuối

Roy: What? Is that broken?
Roy: Cái gì? Tấm ván bị hư rồi sao? 
John: Yea. A wheel fell out.
John: Ừ. Một bánh xe bị rớt mất rồi. 
Roy: Oh no, you can't ride it then?
Roy: Ồ không, vậy là cậu không thể đi nó nữa rồi? 
John: I think so too. This skateboard was my precious one!
John: Mình cũng nghĩ vậy. Đây là cái ván trượt mà mình rất thích! 
Roy: Why not giving it to a repair shop? I think they will repair it for you.
Roy: Tại sao cậu không đem đến cửa hàng sửa chữa đi? Mình nghĩ họ sẽ sửa cho cậu đấy. 
John: Well, I wish it could get repaired. Roy, you are not in the mood. Are you? 
John: Ừm, mình cũng mong sẽ sửa được. Roy, cậu đang không vui sao?
Roy: Actually, I messed up on my exam. Why did I take a test without any preparation?
Roy: Đúng vậy, mình làm sai bài kiểm tra rồi. Tại sao mình lại làm bài thi mà chẳng hề chuẩn bị gì hết vậy chứ.
John: What? The genius boy Roy ruined an exam?
John: Cái gì? Anh chàng thiên tài Roy mà lại thi không được sao? 
Roy: Yes. I got two wrong. I think I should be well-prepared next time.
Roy: Ừm .. Mình làm sai hai câu. Mình nghĩ mình nên ôn bài kỹ hơn vào kỳ thi tới. 
Roy & John: (Thở dài ..) 

John: Hey Kevin, what happened to you. You look really angry.
John: Này Kevin, Chuyện gì xảy ra vậy? Trộng cậu rất tức giận. 
Kevin: My naughty sister broke my cellphone screen. Look at this!
Kevin: Đứa em gái nghịch ngợm của mình đã làm bể màn hình điện thoại của mình rồi. Các cậu xem nè! 
John: Wow, it really crapped.
John: Wow, bể tan tành luôn. 
Roy: A sister? Mary? She looked very quiet last time I saw her. 
Roy: Em gái cậu? Mary hả? Lần trước gặp, mình thấy con bé rất điềm đạm mà.
Kevin: You don't know what you are talking, she is such a troublemaker.
Kevin: Cậu không biết được đâu, con bé là siêu quậy đấy.
Kevin: I will do something about Mary!
Kevin: Mình phải làm gì đó với Mary mới được!
Roy: Give it to a service center. They will repair it quickly.
Roy:Cậu hãy mang chiếc điện thoại đến trung tâm sửa chữa đi. Họ sẽ sửa nó nhanh thôi. 
Kevin: I just came back from there, it was closed down.
Kevin: Mình vừa trở về từ đó đây, họ đóng cửa rồi.
John: What? Today is a weekday?
John: Cái gì? Hôm nay là ngày trong tuần mà đúng không? 
Kevin: They were under construction. Oh my goodness! Nothing is working today!
Kevin: Họ đang xây dựng. Ôi trời ơi! Hôm nay chẳng có chuyện gì suôn sẻ cả.
John: Oh no… it's one of your bad days too. I'm so sorry
John: Ôi trời ... hôm nay cũng là một trong những ngày tồi tệ với cậu rồi. Mình thông cảm cho cậu. 
Kevin: Oh no! It's raining!
Kevin: Ồ không! Trời mưa rồi! 
Roy: Oh no! We are soaking wet! Let's quickly get inside.
Roy: Trời ơi! Chúng mình sẽ ướt sũng mất! Mau đi vào bên trong thôi. 
John: What a horrible day for all of us.
John:  Đúng là một ngày tồi tệ của bọn mình.

Thảo luận