Tiếng Anh trẻ em | Chủ đề: Disease and hospital

VOCA đăng lúc 16:53 31/01/2019

Chủ đề 14: Disease and hospital của giáo trình dạy tiếng Anh cơ bản dành cho trẻ em. Video đối thoại tiếng Anh cơ bản và đơn giản phù hợp trình độ của bé từ 10 tuổi trở lên và người mới bắt đầu học tiếng Anh.

TIẾNG ANH TRẺ EM | Topic 14: Disease and hospital | Bệnh và bệnh viện

John: Ahchoo!
John: Hắt xì
Anne: What’s wrong with you John? You look sick.
Anne: Có chuyện gì xảy ra với bạn vậy John? Bạn đang bị bệnh..
John: I don’t know what is wrong with me. Ahchoo!
John: Mình không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Hắt xì!
Anne: Don’t you have a cold? What is your symptom?
Anne: Dừng nói là cảm lạnh nha? Bạn có biểu hiện gì không?
John: Um. I was shivering and it was cold last night. I think I have a headache too. I also snuffle and cough too. And I’m so tired.
John: Um. Mình cảm thấy lạnh và run rẩy vào tối qua. Mình nghĩ mình còn bị nhức đầu nữa. Mình bị nghẹt mũi và ho nhiều. Và mình cảm thấy rất mệt mỏi.
Anne: Oh, my goodness. I’m pretty sure you have a cold.
Anne: Oh, trời ơi. Mình chắc chắn rằng cậu bị cảm lạnh rồi đó.
John: What? It’s not even winter yet. And the weather is warm too!
John: Cái gì? Chưa tới mùa đông mà. Và thời tiết rất ấm áp!
Anne: John listen. It’s warm in afternoon but what about in morning? Isn’t it cold? It’s easy to catch a cold during the change of seasons.
Anne: Nghe nè John. Buổi chiều thời tiết sẽ ấm áp hơn nhưng vào buổi sáng? Cậu lạnh phải không? Rất dễ bị cảm lạnh trong điều kiện thời tiết thay đổi.
John: I did not know that. I though I only catch a cold during the winter. 
John: Mình không biết điều đó. Mình nghĩ mình chỉ bị cảm lạnh trong mùa đông.
Anne: You should drinks lot of warm water and eat fruits for vitamins. If you are not cured, you need to go to a hospital.
Anne: Cậu nên uống nhiều nước ấm và ăn các loại trái cây chứa nhiều vitamin. Nếu bệnh của cậu không giảm, cậu cần phải đi đến bệnh viện.
John: Yea, I should…
John: Yea, Mình nên ..

John: When is the science homework due?
John: Khi nào đến hạn nộp bài tập khoa học nhỉ?
John: Ouch!
John: ối!
Anne: What’s wrong?
Anne: Có chuyện gì vậy?
John: It hurts so much. I’m scared that this could be a serious one.
John: Đau quá. Mình sợ rằng vết thương này có thể  rất nghiêm trọng.
Anne: Where? Did you get hurt? 
Anne: Ở đâu? Cậu đau lắm hả?
John: Look at this!
John: Ở đây này!
Anne: John I have a bandage. Don’t be a crybaby.
Anne: John Mình có một miếng băng keo cá nhân. Đừng khóc nữa nha.
Anne: Ahchoo!
Anne: Hắt xì!
John: Oops. What’s wrong with you?
John: Rất tiếc. Có chuyện gi vơi cậu vậy?
Anne: Oh no. I think I caught a cold from you! Ahchoo~
Anne: Ồ không. Mình nghĩ mình bị lây cảm lạnh từ cậu rồi! Hắt xì ~

Thảo luận