Tiếng Anh trẻ em | Chủ đề: Imagine the future world

VOCA đăng lúc 16:44 31/01/2019

Giáo trình học tiếng Anh cơ bản dành cho trẻ em. Gồm những video đối thoại tiếng Anh cơ bản, đơn giản phù hợp trình độ của bé từ 10 tuổi trở lên và người mới bắt đầu học tiếng Anh.

TIẾNG ANH TRẺ EM | Topic 11: Imagine the future world | Tưởng tượng về thế giới tương lai

John: There's too much traffic. I wish a flying card listed now!
John: Tắc đường lâu quá đi. Ước gì bây giờ có một chiếc xe hơi biết bay!
Roy: I'm sure there will be flying cars in the near future.
Roy: Mình chắc chắn trong tương lai không xa, sẽ có những chiếc xe bay đấy.
John: Oh really? Then will a swimming car be invented too?
John: Oh thật sao? Vậy sau đó người ta cũng sẽ phát minh ra xe chạy dưới nước chứ?
Roy: Duh ~  A driverless car is already invented, why not a swimming car?
Roy: Này ~ Xe không người lái đã được phát minh rồi, vậy thì tại sao một chiếc xe hơi dưới nước lại không thể chứ?
John: No way! That's something I've been dreaming of !
John: Không đời nào! Điều đó chỉ xuất hiện trong giấc mơ của mình thôi!
Roy: Our dream is turning into the reality. It will be so much different in the future.
Roy: Giấc mơ của chúng ta sẽ trở thành hiện thực. Trong tương lai, mọi thứ sẽ rất khác biệt.
John: I agree. I think future robots will take most places in our lives.
John: Mình đồng ý. Mình nghĩ trong tương lai, robot sẽ xuất hiện ở hầu hết mọi nơi trong cuộc sống của chúng ta.
Roy: A doctor robot for surgery, a Humanoid for copying human’s actions, a drone making deliveries. And these kind of robots are already being developed.
Roy: Một bác sĩ robot dùng để phẩu thuật, một con robot hình người biết bắt chước những hành động của con người, một chiếc máy bay điều khiển từ xa dùng để giao hàng. Và những loại robot này đều đang được nghiên cứu cả rồi.
John: I think, in the future, humans will discover new planets and start to live with aliens!
John: Mình nghĩ, trong tương lai, con người sẽ khám phá các hành tinh mới và bắt đầu sống chung với người ngoài hành tinh!
Roy: Oh! Do you really think there's an alien?
Roy: Oh, cậu có tin người ngoài hành tinh là có thật không?
John: Of course! I've always been dreaming about meeting an alien!
John: Tin chứ! Mình đã luôn mơ ước được gặp người ngoài hành tinh!
Roy: You might be meeting them in the near future.
Roy: Cậu có thể sẽ gặp họ trong tương lai không xa.

Thảo luận