Tiếng Anh trẻ em | Chủ đề: Introducing family from photograph

VOCA đăng lúc 16:21 31/01/2019

Đây là giáo trình dạy tiếng Anh cơ bản dành cho trẻ em, gồm những video đối thoại tiếng Anh cơ bản, đơn giản phù hợp trình độ của bé từ 10 tuổi trở lên và người mới bắt đầu học tiếng Anh.

TIẾNG ANH TRẺ EM | Topic 4: Introducing family from photograph  | Giới thiệu gia đình bằng hình ảnh

Olivia: Did you bring pictures of your family?
Olivia: Cậu có mang ảnh của gia đình cậu theo không? 
Anne: Yep. They are right here!
Anne: Có chứ! Mình có đem vài tấm đây này! 
Olivia: Who is this man in a fancy hat? He looks very hot.
Olivia: Anh chàng đội chiếc mũ này là ai vậy? Trông cậu ấy đẹp trai quá.
Anne: isn't a smile really pretty? He is my type.
Anne: Cậu ấy có nụ cười tỏa nắng quá đúng không? Câu ấy là mẫu người mình thích đấy.
Olivia: Really?
Olivia: Thật vậy sao? 
Anne: Haha. He is my dad. He took this picture when he was in college. He looks like a real gentle man!
Anne: Haha. Đây là bố của mình. Bố mình đã chụp tấm ảnh này khi ông còn đi học. Trông ông thật sự rất điềm đạm!
Kevin: Wow! I agree. Your dad looks so handsome.
Kevin: Wow! Đúng vậy! Bố của cậu đẹp trai quá! 
Anne: Thank you.
Anne: Cảm ơn cậu. 
Kevin: Wow it's a big family here! Which one is your mother?
Kevin: Wow, cả một đại gia đình đây này! Ai là mẹ của cậu vậy? 
Anne: Guess! She is not wearing glasses.
Anne: Đoán đi! Mẹ mình không đeo kính. 
Olivia: Isn't this she?
Olivia: Là cô này phải không?
Anne: Nope. She is my aunt my mother is younger and smaller than my aunt and she is wearing a yellow dress.
Anne: Không phải. Đấy là dì của mình. Mẹ mình trẻ và nhỏ hơn. Và bà đang mặc một chiếc váy màu vàng. 
Kevin: oh I got it. This is your mother.
Kevin: Oh! Mình đoán được rồi! Đây là mẹ của cậu! 
Olivia: What about a girl in front of her? isn't that you?
Olivia: Còn bé gái đứng trước mẹ cậu là ai? Có phải là cậu không? 
Kevin: is that really you? It is hard to figure out.
Kevin: Đấy là cậu thật sao? Không dễ nhận ra chút nào cả. 
Anne: Yes. I used to have short hair a few years ago.
Anne: Ừ. Cách đây vài năm mình từng để tóc ngắn. 
Olivia: You look really great in short hair too!
Olivia: Cậu để tóc ngắn trông cũng rất đẹp đó! 
Anne: Thanks!
Anne: Cảm ơn cậu! 
Kevin: What about a baby your mom is holding? Is that your younger sister?
Kevin: Thế còn đứa bé mẹ cậu đang bế là ai? Em gái của cậu sao? 
Anne: Nope. He is my younger brother.
Anne: Haha. Không phải đâu. Em trai mình đấy. 
Olivia: He looks very cute.
Olivia: Em cậu dễ thương quá. 
Anne: He used to be…. even a few years ago.
Anne: Hahaha ..... thằng bé dễ thương lắm… đó là chuyện của cách đây vài năm thôi.

 

Thảo luận