VOCA FOR ENGLISH GRADE 8

VOCA FOR ENGLISH GRADE 8 | KHÓA HỌC 780 TỪ VỰNG VỰNG TIẾNG ANH DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 8

Bao gồm 780 từ vựng tiếng Anh quan trọng nhất dành cho học sinh lớp 8. Được chọn lọc kỹ lưỡng từ giáo trình tiếng Anh 6 của Bộ giáo dục và đào tạo.

Xem chi tiết

Chủ đề 55

MY FRIENDS (LISTENING AND SPEAKING)

0/16
MY FRIENDS (LISTENING AND SPEAKING)
Từ đã thuộc: 0/16
Học ngay

MY FRIENDS (READ)

0/18

MY FRIENDS (LANGUAGE FOCUS)

0/19

MAKING ARRANGEMENTS (LISTENING AND READING)

0/21

MAKING ARRANGEMENTS (WRITING AND LANGUAGE FOCUS)

0/12

AT HOME (LISTENING AND SPEAKING)

0/19

AT HOME (READING)

0/17

BÀI KIỂM TRA TUẦN 1

0/122

AT HOME (WRITING AND LANGUAGE FOCUS)

0/15

OUR PAST (LISTENING AND WRITING)

0/18

OUR PAST (READING)

0/18

STUDY HABITS (LISTENING AND SPEAKING)

0/19

STUDY HABITS (READING AND WRITING)

0/19

STUDY HABITS (WRITING AND LANGUAGE FOCUS)

0/15

THE YOUNG PIONEERS CLUB (READING)

0/15

BÀI KIỂM TRA TUẦN 2

0/119

THE YOUNG PIONEERS CLUB (LISTENING AND SPEAKING)

0/20

THE YOUNG PIONEERS CLUB (WRITING)

0/17

THE YOUNG PIONEERS CLUB (LANGUAGE FOCUS)

0/12

MY NEIGHBORHOOD (LISTENING AND SPEAKING)

0/19

MY NEIGHBORHOOD (READING)

0/19

MY NEIGHBORHOOD ( WRITING AND LANGUAGE FOCUS)

0/20

COUNTRY LIFE AND CITY LIFE (LISTENING AND SPEAKING

0/17

BÀI KIỂM TRA TUẦN 3

0/124