Prepare For National Exam

Prepare For National Exam: 1240 từ vựng 'nhất định phải học' khi luyện thi Đại học môn tiếng Anh.

Bao gồm 1240 từ vựng tiếng Anh được chọn lọc từ 200 đề thi thật, giúp bạn luyện thi Đại học, ôn thi Quốc gia, THPT môn tiếng Anh hiệu quả nhất.

Xem chi tiết

Chủ đề 78

WTO

0/20
WTO
Từ đã thuộc: 0/20
Học ngay

CHEMICAL INDUSTRY 1

0/18

CHEMICAL INDUSTRY 2

0/18

MOBILE PHONES

0/20

HUMAN NATURE 1

0/18

HUMAN NATURE 2

0/17

ENGLISH EXPRESSIONS

0/20

BÀI KIỂM TRA TUẦN 1

0/131

EDUCATION (D - 2010)

0/20

CARTOONS IN THE WEST

0/19

CULTURE 1

0/17

CULTURE 2

0/17

WOMEN IN SOCIETY

0/19

COMMUTING

0/19

EDUCATION (D - 2012)

0/20

BÀI KIỂM TRA TUẦN 2

0/131

ANNAPOLIS

0/20

TSUNAMI

0/19

MYSTERIOUS EVENT 1

0/20

MYSTERIOUS EVENT 2

0/20

HARVESTING ICE

0/20

HURRICANES 1

0/20

HURRICANES 2

0/19

BÀI KIỂM TRA TUẦN 3

0/138