Prepare For National Exam

Prepare for National Exam: 1240 từ vựng 'nhất định phải học' khi luyện thi Đại học môn tiếng Anh.

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2

Đánh giá của bạn học Xem tất cả

Bài học 78

WTO

0/20
WTO
Từ đã thuộc: 0/20
Học ngay

CHEMICAL INDUSTRY 1

0/18

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

CHEMICAL INDUSTRY 2

0/18

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

MOBILE PHONES

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

HUMAN NATURE 1

0/18

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

HUMAN NATURE 2

0/17

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

ENGLISH EXPRESSIONS

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

BÀI KIỂM TRA TUẦN 1

0/131

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

EDUCATION (D - 2010)

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

CARTOONS IN THE WEST

0/19

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

CULTURE 1

0/17

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

CULTURE 2

0/17

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

WOMEN IN SOCIETY

0/19

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

COMMUTING

0/19

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

EDUCATION (D - 2012)

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

BÀI KIỂM TRA TUẦN 2

0/131

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

ANNAPOLIS

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

TSUNAMI

0/19

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

MYSTERIOUS EVENT 1

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

MYSTERIOUS EVENT 2

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

HARVESTING ICE

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

HURRICANES 1

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

HURRICANES 2

0/19

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

BÀI KIỂM TRA TUẦN 3

0/138

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

TULIPS

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

IMPRESSIONISM 1

0/18

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

IMPRESSIONISM 2

0/19

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

FLEAS 1

0/19

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

FLEAS 2

0/19

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

GENETICS

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Chi tiết về khóa học

Với 1240 từ vựng được chọn lọc từ 100 đề thi Đại học, Quốc gia, bám sát chương trình của Bộ giáo dục từ năm 2010 - 2017.

Theo thông báo mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2016 sẽ tổ chức 8 môn thi trong đó thi 3 môn bắt buộc: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và các môn tự chọn từ các môn Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa. Như vậy, Anh Văn đã trở thành “mối lo chung” của phần lớn các bạn học sinh.

Nhiều bạn đang rất “lo lắng” vì bản thân không giỏi Anh văn mà nó lại trở thành môn bắt buộc trong kỳ thi Tốt nghiệp sắp đến. Dù bạn học cực giỏi “Toán-Lý-Hóa” hay “Văn-Sử-Địa”, cánh cửa Đại học-Cao Đẳng cũng khép lại nếu bạn không vượt qua kỳ thi Tốt nghiệp THPT. Do đó, việc ôn luyện, chuẩn bị thật tốt là điều mấu chốt, ngay lúc này!

Khi nhắc đến Anh văn, có bạn lo lắng về ngữ pháp, có bạn lại không tự tin về kỹ năng viết, hay khả năng đọc,…nhưng “nỗi ám ảnh” lớn nhất vẫn là từ vựng. Điều này dễ hiểu thôi! Trong tiếng Anh, nhiều nhất cũng chỉ có 14-15 điểm ngữ pháp quan trọng cần nắm, nhưng số lượng từ vựng thì nhiều vô số, việc nghi nhớ những từ vựng này là điều không thể với nhiều bạn. Do vậy, để ôn luyện tốt cho kỳ thi THPT Quốc Gia Chung sắp đến VOCA đã biên soạn bộ từ vựng Prepare for National Exam (1.240 từ vựng luyện thi Đại học môn tiếng Anh) nhằm giúp đỡ các bạn vượt qua “nỗi ám ảnh” mang tên “từ vựng”.

Prepare For National Exam: Bộ từ vựng 'nhất định phải học' khi luyện thi THPT, Đại Học môn tiếng Anh

Prepare For National Exam: Bộ từ vựng 'nhất định phải học' khi luyện thi THPT, Đại Học môn tiếng Anh

Bộ từ vựng có những ưu điểm nổi bật, là hành trang hữu ích trong con đường thi cử lắm gian truân của các sĩ tử.

  1. Dựa theo Nguyên lý 80/20: 80% kết quả được tạo ra từ 20% nguyên nhân, VOCA đã chắt lọc 1.240 từ vựng luyện thi Đại học môn tiếng Anh từ các phần Reading của bộ đề thi Đại học, và Tốt nghiệp THPT từ năm 2010 đến năm 2017; và từ vựng từ những chủ đề khác nhau, ở nhiều lĩnh vực của những bài đọc trong  quyển “Bộ đề thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh” của tác giả Lưu Hoằng Trí (Tác giả của nhiều đầu sách Luyện thi Đại học môn tiếng Anh được ưa chuộng nhất thuộc Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội). Bộ từ được tạo ra với mong muốn bổ trợ cho các bạn một lượng từ vựng “ít nhất”, “hữu dụng nhất” mà “đầy đủ nhất” để bước vào kỳ thi Quốc gia, Đại học sắp đến.
  2. Với một lượng từ vựng hợp lý và phương pháp học riêng của VOCA, các bạn có thể “học nhanh” và “ghi nhớ sâu” hơn những từ vựng quan trọng cho kỳ thi. Chỉ hơn 1 tháng học với VOCA, “từ vựng” sẽ không còn là “ám ảnh” của bạn trước kỳ thi quyết định này.

Chỉ có từ vựng, liệu có đủ để ôn thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia không?

Câu trả lời chính xác là không đủ vì kỳ thi Tốt nghiệp là một kỳ thi tổng hợp nhiều kỹ năng. VOCA chỉ xây dựng bộ từ nhằm hỗ trợ quá trình ôn thi của các bạn, cung cấp từ vựng và phương pháp học giúp các bạn dễ dàng ghi nhớ từ và nâng cao khả năng đọc hiểu.

Vậy, vì sao VOCA chỉ chọn từ vựng?

VOCA trải qua một quá trình phát triển, bằng phương pháp riêng của mình, chúng tôi đã xây dựng được thương hiệu riêng và trở thành một trong những trang web học từ vựng online hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi tự tin sẽ giúp bạn ôn luyện phần từ vựng một cách tốt nhất.

Hơn thế nữa, qua phân tích đánh giá các đề thi từ năm 2010 đến 2017 VOCA thấy rằng:

  • Trong 6 năm gần đây, nội dung kiến thức Ngữ âm chiếm ổn định 5 câu trong đề thi, được ra dưới 2 dạng bài tập Trọng âm và Phát âm. Trong đó, phần Phát âm chỉ xuất hiện trong đề thi năm 2013 và kỳ thi vừa qua năm 2017. Đây chính là dạng bài tập khiến học sinh mất điểm "oan uổng" nhất. Hoặc là gặp từ vựng mà học sinh "không ngờ tới" hoặc là hình thức của các từ khá giống nhau.
  • Ngữ pháp/ từ vựng chiếm khoảng 25-30 câu là nội dung kiến thức chiếm số lượng câu hỏi lớn nhất trong đề thi bao phủ ở nhiều dạng câu hỏi. Đây là nội dung kiến thức ở mức độ khó trung bình. Học sinh cần nắm vững kiến thức cơ bản: trau dồi từ vựng trong SGK, nắm vững cấu trúc các loại câu.
  • Kĩ năng đọc là phần kiến thức chiếm tỉ lệ lớn trong đề thi (đặc biệt, năm 2015 Kĩ năng đọc hiểu đến 30/64 câu trắc nghiệm). Kĩ năng đọc là phần kiến thức khó nhất trong đề thi. Các câu hỏi trong đề thi thường khá dài, xoay quanh nhiều chủ đề từ các vấn đề khoa học phức tạp cho đến các bài luận về tâm lý học và môi trường.
  • Từ năm 2015 trở đi, bài thi có thêm phần viết lại câu và viết đoạn. Rất nhiều bạn đã phải bỏ trống phần thi này.

Với cách dạy của VOCA, các bạn hoàn toàn có thể ôn luyện tốt cho kỳ thi này:

 

3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất
Phương pháp học từ vựng tiếng Anh với VOCA

Với mỗi từ vựng các bạn sẽ được học trên 10 yếu tố: Định nghĩa tiếng Anh, Định nghĩa tiếng Việt, Phiên âm, Âm thanh, Từ, Từ loại, Ví dụ tiếng Anh, Bản dịch ví dụ tiếng Việt, Từ đồng nghĩa và Hình ảnh minh họa,.. 

  • Trong đó, Phiên âm và Âm thanh hoàn toàn có thể giúp bạn hoàn thành phần thi Ngữ âm một cách xuất sắc.
  • Phần thi Ngữ pháp-từ vựng không phải bàn thêm, hoàn toàn phù hợp với từ vựng mà VOCA cung cấp.
  • Kỹ năng đọc sẽ được bổ trợ bằng những bài đọc cuối mỗi bài từ vựng. Viêc đọc hiểu sẽ đơn giản hơn rất nhiều khi bạn có đủ từ vựng. 30 câu hỏi trong bài thi này chính là mục tiêu mà chúng ta hoàn toàn có thể nhắm đến.
  • Điều đặc biệt thú vị là kỹ năng viết cũng sẽ được cải thiện qua quá trình học trên bộ từ này. Như thế nào ư? Thông qua từ vựng, tất cả các câu đều được cấu tạo từ các từ. Với một bài thi viết, chúng ta có 2 thang điểm: hình thức-cấu trúc và ý- nội dung. Với một vốn từ vựng tốt, các bạn có thể diễn đạt tốt ý kiến của mình và dễ dàng ghi điểm. Không chỉ có thế, qua những câu ví dụ cho từng từ, bạn sẽ có một lượng mẫu câu kha khá đấy, kết hợp với việc đọc nhiều, kỹ năng viết của các bạn sẽ cải thiện đến bất ngờ đấy!

Hãy trải nghiệm và tận dụng tốt công cụ mà VOCA dành riêng cho các bạn trong kỳ thi THPT Quốc gia, Đại học này nhé!

VOCA.VN LÀ GIẢI PHÁP HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ NÊN HỌC BỞI BAN KHOA GIÁO ĐÀI TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

Xem thêm nội dung

Đánh giá của bạn học Xem tất cả

Học ngay
Bạn có thể học thử miễn phí khóa học này!