Cấu trúc only if trong tiếng Anh

VOCA đăng lúc 10:31 28/07/2021

Đối với các VOCAers nói riêng, cũng như tất cả những người học tiếng Anh nói chung, chắc hẳn đều ít nhất một lần bắt gặp cụm từ only if đúng không nào? VOCA đã nhận về rất nhiều thắc mắc của học viên cũng như của những người học khác, rằng only if nghĩa là gì? only if & if only có ý nghĩa giống nhau hay không? Nếu các bạn cũng có cùng thắc mắc với học viên của VOCA thì bài viết ngày hôm nay là dành cho bạn đấy! Cùng mình tìm hiểu thêm về only if nhé!

cấu trúc only if
Cấu trúc only if trong tiếng Anh

I. TỔNG QUAN

Chúng ta sử dụng cụm từ ONLY IF trong câu điều kiện đặc biệt với ý nghĩa nhấn mạnh. 

ONLY IF được sử dụng trong những tình huống cụ thể cần nhấn mạnh như mệnh lệnh hay yêu cầu. Cụm từ trên được sử dụng để nhấn mạnh trường hợp chỉ tồn tại một khả năng duy nhất của sự việc nào đó bất kỳ.

ONLY IF được sử dụng chủ yếu với ý nghĩa là “chỉ khi, nếu, chỉ trong trường hợp…” 
ONLY IF có ý nghĩa trái ngược với EXCEPT IF – “trừ khi, trừ trường hợp…”

 • Payment will be made only if the work is completed on time. (Quy trình thanh toán sẽ chỉ hoàn tất nếu công việc hoàn thành đúng tiến độ.)
 • Alright I’ll come but only if I can bring a friend with me. (Tôi sẽ đến nhưng chỉ khi tôi có thể mang theo một người bạn.)

II. CẤU TRÚC

1. Cấu trúc câu điều kiện ONLY IF

ONLY IF khi được sử dụng như một dạng nhấn mạnh của câu điều kiện và ONLY IF nằm ở mệnh đề thứ hai, ta sử dụng cấu trúc như sau:

MAIN CLAUSE + ONLY IF + CLAUSE

 • These can be used only if there is an emergency. (Chúng chỉ được sử dụng trong trường hợp cấp cứu.)
 • He’ll come only if he’s ordered to. (Anh ta chỉ đến khi được ra lệnh.)

Trong một số trường hợp, chúng ta cũng có thể tách rời ONLY và IF, đặt ONLY ở mệnh đề chính:

 • He’ll only take the job if they offer him more money. (Anh ấy chỉ nhận công việc nếu họ đề xuất mức lương cao hơn.)
 • We’ll only achieve our targets if everyone works together. (Chúng ta sẽ chỉ đạt được mục tiêu nếu tất cả mọi người đều làm việc cùng nhau.)

2. Cấu trúc đảo ngữ với ONLY IF

Trong trường hợp ONLY IF được đặt ở đầu câu với ý nghĩa nhấn mạnh, mệnh đề theo sau sẽ được sử dụng ở dạng đảo ngữ, với cấu trúc như sau:

ONLY IF + CLAUSE, V + S

 • Only if you tell me the truth, can I forgive you. (Chỉ khi bạn nói cho tôi sự thật, tôi mới có thể tha thứ cho bạn).
 • Only if a teacher has given permission, is a student allowed to leave the room. (Chỉ khi nào giáo viên cho phép thì học sinh mới được rời khỏi phòng)
 • Only if the red light comes on, is there any danger to employees. (Chỉ khi nào đèn đỏ bật lên thì mới có dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm cho nhân viên)

     Lưu ý: Khi trong câu có 1 mệnh đề và ONLY bổ nghĩa cho chủ ngữ (chủ ngữ nằm ngay sau ONLY) thì ta không cần đảo ngữ.

 • Only he can speak English. (Chỉ có anh ấy có thể nói tiếng Anh.)
 • Only the special members can enter the club on Sundays. (Chỉ các thành viên đặc biệt mới có thể tới câu lạc bộ vào chủ nhật.)

Trên đây là đầy đủ những tổng hợp về cấu trúc only if trong tiếng Anh. Hy vọng với những kiến thức này, bạn sẽ có cái nhìn đầy đủ và chính xác hơn về ý nghĩa và cách sử dụng cấu trúc only if trong tiếng Anh.

Chúc các bạn thành công!

Thảo luận