Học từ vựng tiếng Anh mỗi ngày (Có hình ảnh minh họa)

VOCA đăng lúc 16:01 25/11/2020

Từ vựng chính là chìa khoá nắm giữ ý nghĩa câu từ bạn nói, tư tưởng của bạn, quan điểm của bạn. Chính vì thế, nếu các bạn đang có mong muốn chinh phục bất kể một loại ngôn ngữ nào mà vẫn còn ngại học từ mới, thì bạn nên từ bỏ đi, đó là điều điên rồ. Nói cách khác, từ vựng đóng một vai trò quan trọng, là nền móng cho hệ thống ngôn ngữ của các bạn. Nền móng có vững chắc thì ngôi nhà mới vững chắc, vì thế từ vựng “không phải dạng vừa đâu”.

Word of the day: Từ vựng mỗi ngày

HƯỚNG DẪN HỌC:
>> Bước 1: Mỗi ngày học 5 từ vựng, hãy chăm chỉ lên nào! Mỗi ngày 1 chút, sau 7 ngày thì "trình" tiếng Anh sẽ là 7 chút rồi đó ^_^
>> Bước 2: LƯU về tường để nhắc nhở mình học mỗi ngày.


1. negotiation 
/nɪˌɡəʊʃiˈeɪʃn/ (n)    
cuộc đàm phán    

học từ vựng tiếng anh

Ex:
They were conducting secret negotiations.    
Họ đã bí mật đàm phán cùng nhau.

2. challenge    
/ˈtʃælɪndʒ/ (n)    
thách thức    

Ex:
The greatest challenge now is unemployment.    
Thách thức lớn nhất hiện nay là tình trạng thất nghiệp.

[HỌC NGAY] Khóa học 3000 Smart Words - Nằm lòng 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng chia 120 chủ đề + Phương pháp học từ vựng thú vị qua: Flashcards 3 mặt, VAK, TPR, giúp bạn học sâu - nhớ lâu từ vựng. 

học từ vựng tiếng Anh
Một trong những bước học từ vựng hiệu quả khi bạn học từ vựng với VOCA

---> HỌC THỬ MIỄN PHÍ

3. content    
/kənˈtent/    (a)    
hài lòng    

 

Ex:
He had to be content with third place.    
Anh ta buộc phải tự hài lòng với vị trí thứ ba của mình.

4. rapidly    
/ˈræpɪdli/ (adv)    
nhanh chóng    

Ex:
Crime figures are rising rapidly.    
Tỉ lệ tội phạm đang gia tăng nhanh chóng.

5. define    
/dɪˈfaɪn/    (v)    
giải thích    

 

Ex:
This scientific term is difficult to define.    
Thuật ngữ khoa học này rất khó giải thích.

6. Basis    
/ˈbeɪsɪs/ (n)    
căn bản, nền tảng

 

Ex:    
The basis of a good marriage is trust.    
Lòng tin là nền tảng của hôn nhân hạnh phúc.

7. random    
/ˈrændəm/ (a)    
ngẫu nhiên    

Ex:
The information is processed in a random order.    
Thông tin được xử lý theo trình tự ngẫu nhiên.

8. mobilize    
/ˈməʊbəlaɪz/ (v)    
huy động    

Ex:
The unions mobilized thousands of workers.    
Công đoàn đã huy động được hàng nghìn công nhân.

9. Grateful
/ˈɡreɪtfl/ (a)

biết ơn

Ex:
We should be grateful the ladies in our lives.
Hãy biết ơn những người phụ nữ có mặt trong cuộc đời của mỗi chúng ta.

10. feature    
/ˈfiːtʃə(r)/ (n)    
đặc điểm    

 

Ex:
Teamwork is a key feature of the training programme.    
Làm việc nhóm là một điểm chính của chương trình huấn luyện.

11. Identify
/aɪˈdentɪfaɪ/ (v)
nhận diện 

 

Ex:
She was able to identify her attacker. 
Cô ấy có thể nhận diện được kẻ tấn công.

12. reasonably    
/ˈriːznəbli/ (adv)    
hợp lý, vừa phải    

 

Ex:
The apartments are reasonably priced.    
Loại căn hộ này có giá khá hợp lý.

13. erode
/ɪˈrəʊd/ (v)    
xói mòn    

Ex:
The rocks have eroded away over time.    
Ngọn núi đá đã bị xói mòn theo thời gian.

14. highlight    
/ˈhaɪlaɪt/ (v)    
nhấn mạnh    

Ex:
The report highlighted the importance of exercise.    
Báo cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập thể dục.

15. effective    
/ɪˈfektɪv/ (a)    
hiệu quả    

Ex:
Aspirin is a simple but highly effective treatment.    
Aspirin là cách chữa bệnh đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả. 

[HỌC NGAY] Khóa học 3000 Smart Words - Nằm lòng 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng chia 120 chủ đề + Phương pháp học từ vựng thú vị qua: Flashcards 3 mặt, VAK, TPR, giúp bạn học sâu - nhớ lâu từ vựng. 

học từ vựng tiếng Anh
Một trong những bước học từ vựng hiệu quả khi bạn học từ vựng với VOCA

---> HỌC THỬ MIỄN PHÍ


16. Academic    
/ˌækəˈdemɪk/ (a)    
(thuộc) 
học thuật   

Ex:
She had very few academic qualifications.    
Cô ấy có rất ít những bằng cấp liên quan đến học thuật.   

17. ghostwritten    
/ˈɡəʊstraɪt/ (v)    
viết thuê, viết hộ  

Ex: 
Her memoirs were ghostwritten.    
Loạt hồi ký của bà ta đều thuê người khác viết.

18. headhunt    
/ˈhedhʌnt/ (v)    
săn đầu người, tuyển dụng  

Ex 
I was headhunted by a marketing agency.    
Tôi được một công ty quảng cáo tuyển dụng

Tổng kết: Mọi người hãy chăm chỉ học nhé, VOCA sẽ update thêm các từ vựng mới vào từng ngày vào bài viết. Đừng quên truy cập thường xuyên vào bài viết hoặc chia sẻ, lưu lại bài viết này để học cả nhà nhé!

Mems nào từ vựng còn yếu thì đừng ngại tham gia học thử miễn phí bộ từ 3000 Smart Words (3000 từ vựng Thông Dụng Nhất trong Giao tiếp) tại đây nha mems: https://www.voca.vn/3000-tu-vung-tieng-anh-thong-dung

Chúc các Mems học tốt!
VOCA - Learn English By Heart

Thảo luận