Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 44: Bạn đã làm gì? (quá khứ))

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 44: Bạn đã làm gì? (quá khứ))
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 44: Bạn đã làm gì? (quá khứ))

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 43: Hỏi ai đó đang làm gì?)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 43: Hỏi ai đó đang làm gì?)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 43: Hỏi ai đó đang làm gì?)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 42: Bạn đang làm gì vậy-tt?)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 42: Bạn đang làm gì vậy-tt?)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 42: Bạn đang làm gì vậy-tt?)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 41: Bạn đang làm gì vậy?)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 41: Bạn đang làm gì vậy?)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 41: Bạn đang làm gì vậy?)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 40: Hôm nay là thứ mấy?)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 40: Hôm nay là thứ mấy?)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 40: Hôm nay là thứ mấy?)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 39: Hỏi về thời gian-tt)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 39: Hỏi về thời gian-tt)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 39: Hỏi về thời gian-tt)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 38: Hỏi về thời gian)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 38: Hỏi về thời gian)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 38: Hỏi về thời gian)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 37: Hỏi về đồ vật ở đâu-tt)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 37: Hỏi về đồ vật ở đâu-tt)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 37: Hỏi về đồ vật ở đâu-tt)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 36: Hỏi về đồ vật ở đâu)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 36: Hỏi về đồ vật ở đâu)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 36: Hỏi về đồ vật ở đâu)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 35: Nhà vệ sinh ở đâu?)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 35: Nhà vệ sinh ở đâu?)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 35: Nhà vệ sinh ở đâu?)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 34: Lời mời trong bàn ăn)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 34: Lời mời trong bàn ăn)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 34: Lời mời trong bàn ăn)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 33: Gọi món ăn ở nhà hàng)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 33: Gọi món ăn ở nhà hàng)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 33: Gọi món ăn ở nhà hàng)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 32: Câu yêu cầu-tt)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 32: Câu yêu cầu-tt)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 32: Câu yêu cầu-tt)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 31: Câu yêu cầu)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 31: Câu yêu cầu)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 31: Câu yêu cầu)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 30: Nhớ rửa tay trước khi ăn)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 30: Nhớ rửa tay trước khi ăn)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 30: Nhớ rửa tay trước khi ăn)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 29: Câu cảm thán –tt)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 29: Câu cảm thán –tt)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 29: Câu cảm thán –tt)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 28: Câu cảm thán)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 28: Câu cảm thán)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 28: Câu cảm thán)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 27: Ở phòng khám nha sĩ)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 27: Ở phòng khám nha sĩ)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 27: Ở phòng khám nha sĩ)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 26: Bạn có ổn không?)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 26: Bạn có ổn không?)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 26: Bạn có ổn không?)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 25: Hỏi về ngoại hình)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 25: Hỏi về ngoại hình)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 25: Hỏi về ngoại hình)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 24: Hỏi về màu sắc)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 24: Hỏi về màu sắc)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 24: Hỏi về màu sắc)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 23: Trời đang mưa)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 23: Trời đang mưa)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 23: Trời đang mưa)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 22: bạn có thích tuyết không)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 22: bạn có thích tuyết không)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 22: bạn có thích tuyết không)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 21: Hỏi về số lượng)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 21: Hỏi về số lượng)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 21: Hỏi về số lượng)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 20: Trong giờ học vẽ)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 20: Trong giờ học vẽ)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 20: Trong giờ học vẽ)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 19: Bạn có thích pho mát không?

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 19: Bạn có thích pho mát không?
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 19: Bạn có thích pho mát không?

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 18: Yêu thích bóng đá)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 18: Yêu thích bóng đá)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 18: Yêu thích bóng đá)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 17: Chúc mừng sinh nhật)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 17: Chúc mừng sinh nhật)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 17: Chúc mừng sinh nhật)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 16: Xe đạp này của ai vậy?

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 16: Xe đạp này của ai vậy?
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 16: Xe đạp này của ai vậy?

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 15: Hỏi ai đó là ai?)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 15: Hỏi ai đó là ai?)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 15: Hỏi ai đó là ai?)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 14: Hỏi về cái gì đó)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 14: Hỏi về cái gì đó)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 14: Hỏi về cái gì đó)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 13: Chào buổi chiều)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 13: Chào buổi chiều)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 13: Chào buổi chiều)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 12: Chào buổi sáng)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 12: Chào buổi sáng)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 12: Chào buổi sáng)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 11: Bạn bao nhiêu tuổi?)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 11: Bạn bao nhiêu tuổi?)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 11: Bạn bao nhiêu tuổi?)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 10: Kỳ nghỉ hè của bạn như thế nào?)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 10: Kỳ nghỉ hè của bạn như thế nào?)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 10: Kỳ nghỉ hè của bạn như thế nào?)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 9: Đi cắm trại)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 9: Đi cắm trại)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 9: Đi cắm trại)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 8: Hỏi giá sản phẩm)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 8: Hỏi giá sản phẩm)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 8: Hỏi giá sản phẩm)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 7: Order – đặt hàng, mua hàng)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 7: Order – đặt hàng, mua hàng)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 7: Order – đặt hàng, mua hàng)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 6: Nói chuyện điện thoại)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 6: Nói chuyện điện thoại)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 6: Nói chuyện điện thoại)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 5: Môn học yêu thích của bạn là gì?)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 5: Môn học yêu thích của bạn là gì?)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 5: Môn học yêu thích của bạn là gì?)