Approve là gì? Cách sử dụng đúng động từ "approve" trong Tiếng Anh

VOCA đăng lúc 17:14 13/05/2024

Approve là gì ? Cách sử dụng approve như thế nào? Đây là vài trong số rất nhiều câu hỏi của người học về “approve”. Sở dĩ động từ “approve” hay bị dùng sai vì nó có tính chất đa dạng, có thể là ngoại động từ hoặc nội động từ. Chính vì vậy trong bài viết này, VOCA sẽ chia sẻ một cách chi tiết nhất về động từ “approve” từ khái niệm, các cụm từ đồng nghĩa, các giới từ đi cùng và một số câu hỏi thường gặp.

Approve đi với giới từ gì và Cách sử dụng đúng động từ "approve" trong Tiếng Anh

1. Approve là gì?

approve là gì?
Approve là gi?

Động từ "approve" có thể được sử dụng như một động từ ngoại động từ hoặc một động từ nội động từ để diễn đạt ý nghĩa của việc tán thành, đồng ý, hoặc chấp thuận một điều gì đó.

Approve là một động từ ngoại động từ:

 • Diễn đạt sự tán thành, đồng ý, hoặc chấp thuận.
 • Ví dụ: "The Administrative Council approved the proposal."

Approve là một động từ nội động từ:

 • Diễn đạt sự bằng lòng, chấp thuận, hoặc tán thành.
 • Ví dụ: "My leader did not approve my request for time off."

2. Các từ loại liên quan đến Approve


Các từ loại liên quan đến Approve

Approval: Tính từ, diễn đạt sự hành động hoặc quá trình chấp thuận hoặc đồng ý.

 • Ví dụ: "The government’s approval of the new law marked a significant change in policy."

Approved: Dạng quá khứ của động từ "approve", diễn đạt rằng một điều gì đó đã được chấp thuận hoặc đồng ý.

 • Ví dụ: "The product received the seal of approval from industry experts."

Disapprove: Từ đối nghịch với "approve", diễn đạt sự không chấp thuận hoặc không đồng tình.

 • Ví dụ: "Boston’s parents disapprove of his choice to drop out of college."

3. Approve đi với giới từ gì?

Động từ "approve" thường kết hợp với các giới từ khác nhau để diễn đạt các ý nghĩa khác nhau:

 • Approve of: Diễn đạt sự chấp thuận hoặc đồng tình với một người hoặc điều gì đó.
 • Approve by: Diễn đạt việc được phê duyệt bởi ai đó hoặc một tổ chức cụ thể.
 • Approve for: Diễn đạt việc chấp thuận cho một mục đích cụ thể hoặc để sử dụng cho một mục đích cụ thể.
 • Approve on: Diễn đạt sự đồng ý với một thỏa thuận hoặc quyết định cụ thể.
 • Approve with: Diễn đạt sự chấp thuận với điều kiện hoặc yêu cầu cụ thể.

4. Một số câu hỏi thường gặp về động từ Approve


Một số câu hỏi thường gặp về động từ Approve

 • Approve to V hay Ving?: Cả hai cấu trúc đều đúng, nhưng có ý nghĩa khác nhau. "Approve to V" diễn đạt việc chấp thuận hành động được chỉ định, trong khi "Approve V-ing" diễn đạt sự chấp thuận hoặc tán thành một hành động đang diễn ra hoặc được đề xuất.

 • Approve of là gì?: "Approve of" là một cụm động từ sử dụng để diễn đạt sự chấp thuận hoặc đồng tình với một hành động, quyết định, hoặc tình huống cụ thể.

Với những thông tin này, hy vọng bạn có thêm kiến thức và tự tin hơn khi sử dụng động từ "approve" trong tiếng Anh.

Thảo luận