Tiếng Anh trẻ em | Chủ đề: Asking for permission

VOCA đăng lúc 17:00 31/01/2019

Chủ đề: Asking for permission là video thứ 23 trong giáo trình dạy tiếng Anh cơ bản dành cho trẻ em. Video đối thoại tiếng Anh cơ bản và đơn giản phù hợp trình độ của bé từ 10 tuổi trở lên và người mới bắt đầu học tiếng Anh.

TIẾNG ANH TRẺ EM | Topic 23: Asking for permission | Xin phép

Tom: It's me. May I come in?
Tom: Là em đây. Em có thể vào được không?
Anne: Of course, come in!
Anne: Được chứ, em vào đi!
Tom: Yuck! What a messy room you have! You need to clean it up Anne.
Tom: Kinh quá! Phòng của chị bừa bộn quá! Chị phải dọn dẹp lại đi Anne à.
Anne: Alright, alright... Maybe later...
Anne: Được rồi, được rồi ... chị sẽ dọn lại sau ...
Tom: What are you up to? Let's hang out!
Tom: Chị đang làm gì vậy? Đi chơi với em đi!
Anne: I'm in middle of my homework. I'm almost done, hold on...
Anne: Chị đang bận làm bài tập về nhà. Chị gần xong rồi, đợi chị xíu ...
Tom: Okay. But it's really hot in here. Can I open a window?
Tom: Được rồi. Nhưng mà trong này nóng quá. Em có thể mở cửa sổ ra không?
Anne: Yea. Go ahead.
Anne: Ừm. Em mở đi
Tom: Thanks
Tom: Cảm ơn chị
Anne: Phew... Oh, my homework!
Anne: Phù... Úi, bài tập của chị!
Tom: I'm so sorry! Can I read this book?
Tom: Em xin lỗi! Em có thể đọc cuốn sách này không?
Anne: Yea yea... Go ahead.
Anne: Ừ ừ ... Em đọc đi.
Tom: Hmmm... This is too difficult. And... I already read this... and this is boring... 
Tom: Hmmm ... Quyển này khó hiểu quá. Và ... Quyển này thì mình đọc rồi ... còn quyển này thì chán òm ...
Tom: Anne! Can I draw on your sketchbook?
Tom: Chị Anne! Em có thể vẽ lên sách vẽ của chị được không?
Anne: Yea....yea... sure...
Anne: Ừ .... ừ ... được chứ ..
Tom: Can you help me to draw a lion?
Tom: Chị có thể vẽ cho em một con sư tử không?
Anne: Nope. I'm super duper busy!
Anne: Không được. Chị đang rất bận!
Tom: Okay.... Can I open this drawer?
Tom: Được rồi .... Em có thể mở ngăn kéo này được không?
Anne: Phew... Can you just please be quiet for a minute? 
Anne: Phù ... Em có thể im lặng một phút không?
Tom: Yes, Anne. Can I....
Tom: Dạ. Chị Anne. Em có thể....
Anne: Okay okay. Do whatever you want!
Anne: Được rồi. Em muốn làm gì thì làm đi!
Tom: Got you! You said so!
Tom: Em biết rồi! Là chị nói đó nha.
Anne: Yes! I'm finally done! Oh my gosh! What happened to my room? 
Anne:  Yeah! Cuối cùng cũng xong rồi! Ôi trời ơi! Chuyện gì đã xảy ra với phòng của mình vậy?

Thảo luận