Tiếng Anh trẻ em | Chủ đề: Pets

VOCA đăng lúc 16:56 31/01/2019

Chủ đề: Pets là video thứ 19 trong giáo trình dạy tiếng Anh cơ bản dành cho trẻ em. Video đối thoại tiếng Anh cơ bản và đơn giản phù hợp trình độ của bé từ 10 tuổi trở lên và người mới bắt đầu học tiếng Anh.

TIẾNG ANH TRẺ EM | Topic 19: Pets | Thú cưng

Olivia: Oh John! It's great to see you here!
Olivia: Oh John! Thật vui khi thấy cậu ở đây!
John: Hi Olivia! Is that your adorable dog?
John: Chào Olivia! Con chó đáng yêu này có phải của cậu không?
Olivia: Yep. Her name is Sophie.
Olivia: Đúng vậy. Tên của cô ấy là Sophie.
John: it's so cute. What type?
John: Nó rất dễ thương. Nó là giống chó gì vậy ?
Olivia: Poodle. Do you want to hold it?
Olivia: Poodle. Cậu có muốn bế nó xíu không?
John: No! I'm good. I just like to watch it.
John: Không! Mình ổn. Mình chỉ thích nhìn nó thôi.
Olivia: Haha. Are you scared of dogs? Sophie will never bite you.
Olivia: Haha. Cậu sợ chó phải không? Sophie sẽ không bao giờ cắn bạn đâu.
John: ohhh. No, thanks
John: Ohhhh. Không, cảm ơn (sniff)
Olivia: all right ~
Olivia: Được rồi ~

John: What's happening to her?
John: Có chuyện gì với cô ấy vậy?
Olivia: Wow, what an adorable kitty! it is lovely!
Olivia: Wow, Một con mèo con đáng yêu! Nó thật dễ gần!
John: Do you like a cat too?
John: Bạn cũng thích mèo hả?
Olivia: Of course! I'm an animal lover. But I like dogs more than cats, cats are clean and lovely, but they are too independent. So, I preferred dogs more which are friendlier. What about you?
Olivia: Tất nhiên! Mình là một người yêu động vật. Nhưng minh thích chó hơn mèo. Mèo được sạch sẽ và đáng yêu, nhưng chúng không dễ gần. Vì vậy, Mình thích chó hơn vì nó thân thiện. Thế còn cậu?
John: I agree. Animals are lovely. Both dogs and cats. But that's not all.
John: Mình đồng ý. Động vật rất đáng yêu. Chó và mèo cũng vậy. Nhưng đó không phải là tất cả.
Olivia: What? what do you mean?
Olivia: Cái gì? Ý  bạn là sao?
John: Actually, I have an allergy. Achoo!
John: Thực ra, Mình bị dị ứng với chúng. Hắt xì!
Olivia: oh, I'm so sorry! I see why 
Olivia: Ồ, Mình rất xin lỗi! Mình hiểu lý do rồi!
John: That's why, I like plants more than animals.
John: Đó là lý do tại sao, mình thích cây cối hơn động vật.
Olivia: Plants? Like what?
Olivia: Cây? Thích điều gì?
John: One of my favorite plants is the one that eats bugs! An insect eating plant! An insect eating plant opens its mouth and when a fly goes in, it closes its mouth.
John: Một trong những cái cây mình thích là cây ăn côn trùng! Một cây ăn côn trùng! Cây ăn côn trùng mở miệng của nó khi một con ruồi đi vào, sau đó nó đóng cửa miệng vào.
Olivia: No way John. You are lying, aren't you? I've never heard of it.
Olivia: Bằng cách nào John. Cậu đang nói dối, phải không? Mình chưa bao giờ nghe nói về nó.
John: . If you can't believe it, come with me!
John: Nếu cậu không thể tin,thì đi với mình!
Olivia: oh really? Great!
Olivia: Oh thật sao? Tuyệt quá!

Thảo luận