Học phát âm | phần 6: Âm đuôi

VOCA đăng lúc 08:09 19/06/2018

Bài viết và video hướng dẫn chi tiết cách phát âm cuối (ed/ t/ d/ p..) theo phương pháp học phát âm tiếng Anh chuẩn với Pronunciation Workshop của tác giả Paul S. Gruber.

Bài học này bao gồm:

 • “Âm cuối của từ”
Hướng dẫn:
- Bước 1: Các bạn xem video bài học ở trên và làm theo những gì thầy Paul Gruber hướng dẫn. (Có sẵn phụ đề)
- Bước 2: Sau khi đã nắm vững lý thuyết, các bạn có thể ứng dụng chúng vào phần bài tập bên dưới. 
- Bước 3: Các bạn cài đặt ứng dụng học phát âm của VOCA để thực hành. 

H
ãy chắc chắn rằng âm cuối cùng trong lời nói của bạn phải rõ ràng và đầy đủ. Không được rút ngắn âm cuối.

Âm cuối ‘P’

 • I hope the group will sleep on the ship.
 • The soda pop spilled out of the cup, over the map and onto her lap.
 • Was the Egg Drop Soup cheap?

Âm cuối ‘B’

 • We cleaned the cobweb from the doorknob in the bathtub.
 • Rob broke his golf club when he slipped on the ice cube.
 • The crab was under the cement slab at the yacht club.
 • The ticket stub was found in the taxicab.

Âm cuối ‘T’

 • Kate lef her cat on the mat as she flew a kite.
 • The sailboat came into the port to join the fleet.
 • What bait will make the fish bite? A cricket or a piece of meat?

Âm cuối ‘D’ 

 • Fred will decide which sled should be painted red.
 • David tried to send a refund back to England.
 • He could not hide his report card behind the chalk board.

3 QUY LUẬT VỀ ÂM CUỐI ‘ED’

Rất nhiều động từ trong dạng quá khứ, kết thúc bằng '-ed'.
(Example: “Today I walk, yesterday I walked”)

Quy luật 1: 

Nếu một từ kết thúc bằng phụ âm vô thanh, khi thêm ‘-ed’, chỉ cần thêm âm vô thanh T
Example:

 • Today I jump, yesterday I jumped. (pronounced jump-T)
 • Today I walk, yesterday I walked. (pronounced walk-T)

Quy luật 2:

Nếu một từ kết thúc với phụ âm hữu thanh, thì thêm âm D hữu thanh.
Example:

 • Today I rub, yesterday I rubbed. (pronounced rub-D)
 • I cleaned the kitchen.
 • I poured the milk.
 • I scrubbed the floor.
 • I tagged the clothing.
 • I spilled some juice.
 • I trimmed the tree.
 • I moved to California.The clock buzzed all night

Quy luật 3: 

Nếu một từ kết thúc bởi âm T hoặc âm D chúng ta thêm đuôi ‘ED’.

Example:

 • Today, I lif the ball. Yesterday, I lifed the ball.
 • I heated up my dinner.
 • He voted this morning.
 • He handed me his report.
 • I traded in my old car.
 • She added some information

Nếu bạn có một chiếc máy in màu, hãy đánh dấu tất các những âm cuối cùng ‘D’ bằng màu đỏ, để giúp bạn nhớ thêm âm vào.

Bob raked the leaves and then started to wash his car. He then loaded up the
dishwasher and fnished washing his dishes.

Susan spilled her drink on the spotted rug. She cleaned it up with a napkin,
which wast
ed a lot of time.

He thanked me and offered me money, if I picked up the used equipment.

3 Âm mũi

 • ‘M’
 • ‘N’
 • ‘NG’

Vận dụng từ kết thúc với NG
                     Ring      Sing       Thing       Bring

Các câu bài tập vận dụng 

 • I have a feeling that she is working too much.
 • She has been wearing a hearing aid so that she could sing.
 • He is looking forward to speaking at the Thanksgiving celebration.

Thảo luận