Học phát âm | phần 7: âm /CH/, /J/ và /H/

VOCA đăng lúc 08:09 19/06/2018

Bài viết và video hướng dẫn chi tiết cách phát âm /H/, âm /CH/ và âm /J/ theo phương pháp học phát âm tiếng Anh chuẩn với Pronunciation Workshop của tác giả Paul S. Gruber.

Bài học này bao gồm:

 • Âm 'CH'
 • Âm'J' theo cách Mỹ (DG)
 • Phụ âm 'H'
Hướng dẫn:
- Bước 1: Các bạn xem video bài học ở trên và làm theo những gì thầy Paul Gruber hướng dẫn. (Có sẵn phụ đề)
- Bước 2: Sau khi đã nắm vững lý thuyết, các bạn có thể ứng dụng chúng vào phần bài tập bên dưới. 
- Bước 3: Các bạn cài đặt ứng dụng học phát âm của VOCA để thực hành. 


CH - vô thanh, trong chữ Ch-ur-ch
Âm J kiểu mỹ - hữu thanh trong chữ J-u-dge 

‘CH’ ở vị trí đầu trong từ

 • China
 • Cherry
 • Charge
 • Chocolate
 • Challenge
 • Cheese
 • Chunk
 • Chairman

‘CH’ ở vị trí giữa trong từ

 • Key chain
 • Lunch box
 • Richard
 • Picture
 • Teacher
 • Fortune
 • Nature
 • Beach ball

‘Ch’ ở vị trí cuối trong từ

 • Detach
 • Teach
 • Porch
 • March
 • Patch
 • Wrench
 • Coach
 • Approach

Bài tập ‘CH’

Chop-chop, children, it’s Charlie’s Kitchen adventure!
Today, Chuck will be teaching future champion cooks how to make a chocolate cheesecake.

Âm ‘J’ kiểu Mỹ ở vị trí đầu trong từ

 • Juice
 • Jump
 • Juggle
 • Jury
 • Japan
 • Giant
 • Genetic
 • Junior
 • Generate
 • German

Âm ‘J’ kiểu Mỹ ở vị trí giữa trong từ

 • Algebra
 • Legend
 • Magic
 • Subject
 • Digest
 • Rejoice
 • Objective
 • Majesty
 • Educate
 • Suggestion

Âm ‘J’ kiểu Mỹ ở vị trí cuối trong từ

 • Age
 • College
 • Postage
 • Stage
 • Pledge
 • Village
 • Average
 • Page
 • Courage
 • Knowledge

Bài tập âm ‘J’ kiểu Mỹ

A German judge and jury have charged and jailed a strange giant, who sat on the edge of a bridge throwing jelly onto large barges.

Phụ âm ‘H’

Âm ‘H’ đứng đầu thì nó được phát âm với luồng không khí mạnh.

Thực hành:
Ha... Ha… Ha.

‘Âm ‘H’ ở vị trí đầu trong từ

 • Hand
 • Hide
 • Hope
 • Hair
 • House
 • Harvard
 • Honey
 • Happy
 • Who
 • Whole

Cặp âm‘H’

 • Old- Hold
 • Is- His
 • It- Hit
 • At- Hat
 • Arm- Harm
 • Ill- Hill
 • Ate- Hate
 • As- Has

‘Âm ‘H’ ở vị trí giữa trong từ

 • Ahead
 • Behave
 • Anyhow
 • Inhale
 • Downhill
 • Dehydrate
 • Wholehearted
 • Overhaul

Bài tập âm ‘H’ 

He thought that he should….

 • wash the car.
 • thank his teacher.
 • watch television.
 • use the telephone.
 • shut the door.
 • breathe deeply. (Voiced TH)
 • tell the truth.

Henry the hungry hippo, who hogged a huge heap of one hundred hamburgers, has had hiccups for one whole week.

Thảo luận