Lời Dịch Bài Hát Sweetest Pie

VOCA đăng lúc 18:00 31/05/2022

Lời dịch sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa bài hát Sweetest Pie của nữ ca sĩ Megan Thee Stallion và Dua Lipa một cách đầy đủ, rõ ràng nhất.

SWEETEST PIE | Megan Thee Stallion & Dua Lipa

Lưu ý:
- Bạn có thể tìm hiểu phương pháp học tiếng Anh qua bài hát của VOCA và học nhiều bài hát hơn tại website: https://music.voca.vn
- Chúc bạn nghe nhạc vui vẻ!^^

 

You've never been to heaven. Have you? OG Parker
Bạn chưa bao giờ đến thiên đường. Có bạn không OG Parker.
Uh, this the ride of your life, hold on 'cause, baby, I might
Uh, đây là chuyến đi của cuộc sống của bạn, giữ 'nguyên nhân, em yêu, tôi có thể
I might just give you a bite of the sweetest pie (Yeah, yeah, ah)
Tôi có thể chỉ cho bạn một miếng bánh ngọt nhất (yeah, yeah, ah)
Uh, baby, we can go fast, I'll drive and you just lay back
Uh, em yêu, chúng ta có thể đi nhanh, tôi sẽ lái xe và bạn vừa nằm ngửa
I got the flavour that lasts (Uhum, uhum), yeah, the sweetest pie
Tôi có hương vị kéo dài (uhum, uhum), yeah, chiếc bánh ngọt nhất

[Post-Chorus: Dua Lipa, Megan Thee Stallion]
I might take you home with this, (Yeah) I might give you all of it
Tôi có thể đưa bạn về nhà với điều này, (yeah) Tôi có thể cung cấp cho bạn tất cả
Come get your dose of the sweetest pie
Đến lấy liều của bạn của chiếc bánh ngọt nhất
Uh, it's the ride of your life, hold on 'cause, baby, I might
Uh, đó là chuyến đi của cuộc sống của bạn, giữ 'nguyên nhân, em yêu, tôi có thể
I might just give you a bite (Aham) of the sweetest pie (Aham)
Tôi có thể chỉ cần cho bạn một vết cắn (aham) của chiếc bánh ngọt nhất (AHAM)

[Verse 1: Megan Thee Stallion]

Baby, I'm the sweetest, pussy is the meanest (Yeah)
Em yêu, tôi là người ngọt ngào nhất, âm hộ là đáng giá nhất (yeah)
Hot girl shit, but I'm cold every season
Cô gái nóng bỏng, nhưng tôi lạnh mỗi mùa
Know he got that pipe, let him bust it till it's leaking
Biết anh ta có đường ống đó, để anh ta phá vỡ nó cho đến khi nó bị rò rỉ
Booty like a pillow, he can use it while he sleeping (Look)
Chiến lợi phẩm như một cái gối, anh ta có thể sử dụng nó trong khi anh ta ngủ (nhìn)
Don't be going through my phone 'cause that's the old me
Đừng trải qua điện thoại của tôi 'vì đó là tôi cũ
Ain't the only one tryna be my one and only
Không phải là người duy nhất tryna là một và duy nhất của tôi
Real thick, moving slow that body like gold dick
Thật dày, di chuyển chậm cơ thể như tinh ranh vàng

He a player but for Megan he cuttin' the whole team
Anh ấy là một cầu thủ nhưng đối với Megan, anh ấy đã cắt cả đội
That body, lookin' nice, I got cake and I know he want a slice
Cơ thể đó, nhìn đẹp, tôi có bánh và tôi biết anh ấy muốn một lát
I wish a nigga would try to put me on ice
Tôi ước một nigga sẽ cố gắng đưa tôi vào băng
I ain't never had to chase dick in my life (In my life)
Tôi không bao giờ phải đuổi theo tinh ranh trong cuộc sống của mình (trong cuộc sống của tôi)
I want that nasty, that freaky stuff
Tôi muốn điều đó khó chịu, những thứ kỳ dị đó
Lip on the mouth better keep me up
Môi miệng tốt hơn giữ tôi lên
That handsome and grill better eat me up (Ah)
Điều đó đẹp trai và nướng tốt hơn ăn tôi lên (ah)

Uh, uh, uh, uh, uh

[Chorus: Dua Lipa]
Uh, this the ride of your life, hold on 'cause, baby, I might

Uh, đây là chuyến đi của cuộc sống của bạn, giữ 'nguyên nhân, em yêu, tôi có thể
I might just give you a bite of the sweetest pie
Tôi có thể chỉ cho bạn một miếng bánh ngọt nhất
Uh, baby, we can go fast, I'll drive and you just lay back
Uh, em yêu, chúng ta có thể đi nhanh, tôi sẽ lái xe và bạn vừa nằm ngửa
I got the flavour that lasts, yeah, the sweetest pie
Tôi có hương vị kéo dài, yeah, chiếc bánh ngọt nhất

[Post-Chorus]
I might take you home with this, I might give you all of it

Tôi có thể đưa bạn về nhà với điều này, tôi có thể cung cấp cho bạn tất cả
Come get your dose of the sweetest pie
Đến lấy liều của bạn của chiếc bánh ngọt nhất
Uh, this the ride of your life, hold on 'cause, baby, I might
Uh, đây là chuyến đi của cuộc sống của bạn, giữ 'nguyên nhân, em yêu, tôi có thể
I might just give you a bite of the sweetest pie
Tôi có thể chỉ cho bạn một miếng bánh ngọt nhất

[Verse 2: Dua Lipa]
You got me hung up from across the room

Bạn đã cho tôi cúp máy lên khỏi phòng
I'm so high that I'm on another altitude
Tôi rất cao đến nỗi tôi ở một độ cao khác
And on my cloud I've got some space for you
Và trên đám mây của tôi, tôi đã có một số không gian cho bạn
Got a taste for you, ayy
Có một hương vị cho bạn, ayy

[Verse 3: Megan Thee Stallion]
More bounce to the ounce, pick it up, put it down

Nhiều nảy lên ounce, nhặt nó lên, đặt nó xuống
Wanna put his buddy bunny in my - for a drown
Muốn đưa chú thỏ bạn thân của mình vào tôi - vì bị chết đuối
Some tight and a bitch, he ain't had it like this
Một số chặt chẽ và một con chó cái, anh ta không có nó như thế này
Toes curling like they throwing gang signs on crib
Ngón chân uốn lượn như họ ném những dấu hiệu băng đảng trên cũi
One thing about me, I ain't taking no shit
Một điều về tôi, tôi không không có c**
You will, I know it's pissin' out his old bitch
Bạn sẽ, tôi biết đó là Pissin 'Bitch cũ của mình
Caesar, Milan, I got his ass trained
Caesar, Milan, tôi đã được đào tạo mông của mình
I ain't trying to let a dog, now who really run things
Tôi không cố gắng để một con chó, bây giờ ai thực sự chạy mọi thứ

[Bridge: Dua Lipa]
You've never been to heaven

Bạn chưa bao giờ đến thiên đường
Have you?
Có bạn không

[Chorus: Dua Lipa]
Uh, this the ride of your life, hold on 'cause, baby, I might

Uh, đây là chuyến đi của cuộc sống của bạn, giữ 'nguyên nhân, em yêu, tôi có thể
I might just give you a bite of the sweetest pie
Tôi có thể chỉ cho bạn một miếng bánh ngọt nhất
Uh, baby, we can go fast, I'll drive and you just lay back
Uh, em yêu, chúng ta có thể đi nhanh, tôi sẽ lái xe và bạn vừa nằm ngửa
I got the flavour that lasts, yeah, the sweetest pie
Tôi có hương vị kéo dài, yeah, chiếc bánh ngọt nhất

[Post-Chorus]
I might take you home with this, I might give you all of it

Tôi có thể đưa bạn về nhà với điều này, tôi có thể cung cấp cho bạn tất cả

Come get your dose of the sweetest pie
Đến lấy liều của bạn của chiếc bánh ngọt nhất
Uh, this the ride of your life, hold on 'cause, baby, I might
Uh, đây là chuyến đi của cuộc sống của bạn, giữ 'nguyên nhân, em yêu, tôi có thể
I might just give you a bite of the sweetest pie
Tôi có thể chỉ cho bạn một miếng bánh ngọt nhất

[Outro: Megan Thee Stallion, Dua Lipa]
Real hot girl shit, me and Dua Lipa finna get the party lit

Cô gái nóng thực sự, tôi và dua lipa finna có được bữa tiệc sáng
This the ride of your life, I might just give you a bite, ah
Đây là chuyến đi của cuộc sống của bạn, tôi có thể chỉ cần cho bạn một vết cắn, ah

-----

Nếu bạn muốn học tiếng Anh qua bài hát một cách hiệu quả và bài bản, hãy tìm hiểu và học theo phương pháp của VOCA Music.

VOCA Music áp dụng một qui trình học bài hát bài bản sẽ giúp bạn học các từ vựng quan trọng trong bài hát một cách nhanh chóng, rèn luyện kỹ năng Nghe, cải thiện cách phát âm theo chuẩn người bản ngữ, và sử dụng thành thạo các cấu trúc câu chọn lọc trong bài hát vào giao tiếp.

Bạn có thể tìm hiểu về phương pháp của VOCA Music qua video bên dưới, sau đó hãy tạo cho mình một tài khoản Miễn phí để trải nghiệm cách học tuyệt vời này của VOCA. Ngoài ra, bạn có thể học trên máy tính/laptop, hoặc tải ứng dụng VOCA Music vào điện thoại để học tiếng Anh mọi lúc mọi nơi nữa nhé ^^:

VOCA Music: giải pháp học tiếng Anh giao tiếp qua Âm nhạc đầu tiên tại Việt Nam.

(Website: music.voca.vn , hoặc learnbyheart.vn )

Các bạn cũng có thể cài đặt Ứng dụng VOCA Music cho Smartphone của mình để học tiện lợi hơn: 

Ứng dụng VOCA Music cho Smartphone iOS

Ứng dụng VOCA Music cho Smartphone chạy Android 

* Nguồn lời dịch của bài hát này được VOCA tham khảo từ các bản dịch phổ biến nhất trên internet, nếu bạn còn bản dịch nào hay hơn hãy chia sẽ bên dưới để mọi người tham khảo nha!

Thảo luận