Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Tiếng Anh (Có đáp án)

VOCA đăng lúc 11:00 01/04/2022

Đề thi minh họa và đáp án gợi ý môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2022 có đáp án đầy đủ từ đội ngũ chuyên gia ngôn ngữ của VOCA, cập nhật mới nhất.

ĐỀ THI MINH HỌA MÔN TIẾNG ANH THPT QUỐC GIA 2022


Đề thi minh họa môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2022.

 


Đề thi minh họa môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2022.

 

Đề thi minh họa môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2022.

 

Đề thi minh họa môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2022.
 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI MINH HỌA MÔN TIẾNG ANH THPT QUỐC GIA 2022

1. B 2. D 3. D     4. B 5. D 6. C 7. A 8. D 9. A 10. C
11. A 12. C 13. B 14. B 15. C 16. B 17. D 18. B 19. A 20. B
21. B     22. A 23. C 24. A 25. B 26. A 27. D 28. A 29. C 30. A
31. D 32. D 33. D 34. D 35. C 36. B 37. B 38. C 39. D 40. D
41. A 42. A 43. B 44. A 45. A 46. C 47. C 48. B 49. A 50. B

Đáp án đề thi minh họa môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2022.

 

Những kiến thức cần thiết cho kỳ thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh: 

- Tổng hợp toàn bộ kiến thức ngữ pháp tiếng Anh THPT Quốc gia 

- 27 Chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh thường gặp trong kỳ thi THPT Quốc gia 

- 1200 từ vựng tiếng Anh thường gặp trong bài thi THPT Quốc gia 

Các em biết không, tiếng Anh không chỉ là môn học bình thường mà nó còn là môn học có thể giúp các em rất nhiều cho tương lai và cuộc sống sau này. Hãy ý thức điều đó và luôn nổ lực hết khả năng để học thật tốt môn ngoại ngữ này các em nhé.

VOCA chúc các em sẽ có được kết quả tốt nhất trong kỳ vượt vũ môn năm nay! 

-- Team VOCA 

Thảo luận