Đề thi và đáp án môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2020 (Mã đề: 418)

VOCA đăng lúc 16:42 10/08/2020

Đề thi và đáp án chính thức môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2020 (MÃ ĐỀ: 418) có đáp án đầy đủ, cập nhật mới nhất.

Đề thi và đáp án môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2019 từ Bộ giáo dục và đào tạo
Đề thi và đáp án môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2020. Nguồn ảnh: internet

Đề thi và đáp án môn thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2020 , mã đề: 418, đáp án các em xem bên dưới. VOCA sẽ liên tục cập nhật mới cho các mã đề thi khác. 

(Đang cập nhật)

ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH THPT QUỐC GIA 2020
(Mã đề: 418)

1. B 2. A     3. B      4. B      5. A     6. C      7. B     8. C     9. B      10. C   
11. B 12. A 13. A 14. D 15. A 16. C 17. A 18. C 19. B 20. D
21. B     22. B 23. B 24. C 25. C 26. A 27. D 28. B 29. C 30. D
31. B 32. D 33. C 34. D 35. D 36. C 37.D 38. D 39. B 40. C
41.A 42. A 43. C 44. A 45. C 46. B 47. C 48. A 49. C 50. D

 

Thảo luận