Ebook ~ Key word for IELTS - Advanced

VOCA đăng lúc 08:41 13/11/2017

TỦ SÁCH VOCA ~ Tập hợp trên 30 đầu sách luyện thi IELTS thông dụng và hoàn toàn Miễn Phí!

Tài liệu luyện thi IELTS: Key word for IELTS - Advanced

Giáo trình Key word for IELTS - Advanced của tác giải Collins là một tài liệu học từ vựng IELTS hoàn thiện dành cho những ai có mục tiêu IELTS từ 7+ trở lên. Cấu trúc quyến sách gồm có 2 phần: Phần đầu bao gồm 50 chủ đề từ vựng được liệt kê liên tiếp. Phần 2 được biên soạn như một quyến từ điển IELTS.

Ưu điểm:

  • Nội dung chất lượng,khối lượng từ vựng phong phú, bao gồm những từ vựng thường hay xuất hiện trong bài thi IELTS.
  • Nội dung từ vựng được xây dựng thêm các tính năng từ đồng nghĩa, collocations, định nghĩa được giải thích bằng ngôn ngữ đơn giản dễ hiểu, ví dụ phù hợp.
  • Có thể tích hợp sử dụng như một cuốn từ điển tự vựng IELTS.

Điểm hạn chế:

  • Nôi dung chất lượng, nhưng cấu trúc như một cuốn từ điển khô khan gây khó khan trong việc xác định phương pháp học hiệu quả.
  • Số lượng từ vựng nhiều nhưng không có bất cứ hình thức ôn tập, bài thực hành, bài test để luyện tập và kiểm tra.

Lời khuyên:

Cần lên kế hoạch học rõ ràng cho cuốn sách này. Bạn cũng nên có một cuốn sổ tay ghi chép những từ bạn học được, tự đặt ví dụ, ngữ cảnh sử dụng, ghi thêm những kết hợp của từ (trạng từ, giới từ đi kèm..) và những thông tin giúp bạn học từ vựng dễ hơn..

Download sách tại đây

TỦ SÁCH VOCA xin giới thiệu đến bạn tài liệu này!

Thảo luận