Mỗi ngày 5 mẫu câu tiếng Anh thông dụng. Chủ đề 1: Làm quen

VOCA đăng lúc 14:29 22/04/2021

Làm quen là một chủ đề tiếng Anh thông dụng và quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày và trong các đề thi tiếng Anh. Hôm nay, VOCA sẽ giúp bạn nắm trọn những mẫu câu tiếng Anh thường gặp với series bài học Mỗi ngày 5 mẫu câu tiếng Anh thông dụng.

Làm quen là một chủ đề tiếng Anh thông dụng và quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày và trong các đề thi tiếng Anh. Hôm nay, VOCA sẽ giúp bạn nắm trọn những mẫu câu tiếng Anh thường gặp với series bài học Mỗi ngày 5 mẫu câu tiếng Anh thông dụng.

1. My name is Sarah Carter. 
(Tên tôi là Sarah Carter.)

2. But you can call me Eddie.
Nhưng bạn có thể gọi tôi là Eddie.

3. I'd like you to meet my friend.
Tôi muốn bạn gặp bạn của tôi.

4. Do you remember me?
Bạn còn nhớ tôi không?

5. I've heard great things about you.
Tôi đã được nghe nói nhiều về bạn.

Bạn đã nắm được hết chưa nào? Hãy học thuộc lòng và cố gắng áp dụng thường xuyên nhé, tiếng Anh của bạn nhất định sẽ lên trình với những câu nói này đấy!

*Lời khuyên: Bài học này được trích nguồn từ bộ Let's Talk thuộc hệ thống VOCA Sentence (Học tiếng Anh qua câu). Bạn có thể sử dụng bộ Let's Talk để học mẫu câu đầy đủ và hiệu quả hơn cùng VOCA tại: https://www.voca.vn/sentence/lets-talk 

Rất vui được đồng hành cùng bạn trên con đường cùng phục Anh ngữ. Hẹn gặp lại bạn trong bài học vê mẫu câu tiếp theo nhé.

Thảo luận