The Socratic Oath for Educators

VOCA đăng lúc 19:43 02/02/2021

Lời minh thệ Socrates

The Oath of Socrates

Nhà hiền triết Socrates, "thầy của những người thầy". Nguồn ảnh: internet

Socrates (470 – 399 TCN) là một triết gia người Hy Lạp cổ đại (Người Athens), ông được coi là một trong những người đã sáng tạo ra nền triết học phương Tây, và là nhà triết gia đạo đức đầu tiên của nền tư tưởng đạo đức phương Tây. 

Các thầy thuốc (y bác sĩ) thì có lời thề Hippocrates – Hippocrates là ông tổ của nghề Y. Còn nhà hiền triết Socrates thì được xem như bậc thầy của các thầy. ĐH Liège là nơi duy nhất trên thế giới tổ chức Tuyên thệ Socrates cho các giáo viên mới ra trường.

Dưới đây là bản phác thảo “Lời thề Socrates” đối với nghề giáo do VOCA sưu tầm và lược dịch: 

THE SOCRATIC OATH FOR EDUCATORS

“I swear to fulfill, to the best of my ability and judgment, this covenant:

- Article 1. I will respect the hard-won gains of those educators in whose steps I follow, and gladly share such knowledge with my colleagues. I will not enter into any relationship that creates even the appearance of impropriety in ethically carrying out this creed. My sole professional responsibility is to students, helping them to take charge of their learning, health and happiness.

- Article 2. I will not hurt any student, and I will protect all learners from harm. I will remember that there is art to learning as well as science, and that caring, empathy, social, emotional and physical development are as critical as intellectual achievement. I will apply, for the benefit of each student, all available instructional supports and resources, in the knowledge and conviction that we each learn differently, and that everyone can learn.

- Article 3. In all things, it is my charge to prepare learners to participate as citizens of a global society. I will not be ashamed to say “I do not know” as I model inquiry, risk-taking, collaboration, perseverance and resilience for students and colleagues alike.

- Article 4. I will respect the dignity of my students and their families, for they are entrusted into my care. I will not judge others, and I will treat with care as they work through challenges and frustrations. Everyone deserves many chances to dream, learn and be successful.

- Article 5. I will inspire all learners to be and do their best. I do not work to achieve minimum proficiencies, nor am I charged with teaching to the lowest common denominator. Learning is an iterative process, and I will work to instill that inner discourse within each student.

- Article 6. I will remember that I am a member of humankind, contributing to its future; the future for which I prepare all students. I will foster a learning environment where each learner is healthy, safe, engaged, supported and challenged, so that they may flourish at their current interest and ability levels and grow to realize their full potential.

- Article 7. In honoring this oath, may I enjoy a robust career, respected while I live and remembered with affection thereafter. May my legacy preserve the finest traditions of my profession, and leave this world a better place than I found it. Most importantly, may I spark in students a healthy curiosity, a thirst for discovery, and the hunger to be life-long learners who contribute to the greater good.”

Triết gia Socrates
Socrates (470 – 399 TCN) là một triết gia người Hy Lạp cổ đại (Người Athens). Ảnh: internet

LỜI MINH THỆ SOCRATES CHO NHỮNG NGƯỜI LÀM GIÁO DỤC

“Tôi tuyên thệ sẽ thực hiện giao ước này với tất cả khả năng và óc phán quyết của mình:

- Điều 1: Tôi xin thề sẽ tôn trọng thành quả mà những người đi trước đã gian khó giành được và sẵn lòng chia sẻ những kiến thức ấy với đồng nghiệp của mình. Tôi sẽ không tham gia vào bất kỳ mối quan hệ hoặc có bất cứ hành vi nào không phù hợp với đạo đức nhà giáo. Nhiệm vụ duy nhất của tôi là giúp người học có trách nhiệm với việc học tập, sức khỏe và hạnh phúc của bản thân mình.

- Điều 2. Tôi xin thề sẽ bảo vệ và không bao giờ thương tổn người học. Tôi sẽ luôn tâm niệm rằng việc học có cả yếu tố yếu tố nghệ thuật cũng như khoa học, và sự phát triển về mặt thấu cảm, xã hội, cảm xúc và thể chất cũng quan trọng không kém các năng lực về mặt trí tuệ. Vì lợi ích của mỗi người học, tôi sẽ áp dụng tất cả các tài nguyên và phương pháp giáo dục sẵn có với niềm tin và nhận thức rõ ràng rằng mỗi người có một cách học khác nhau và ai cũng đều có khả năng học hỏi.
 
- Điều 3. Tôi xin thề sẽ có trách nhiệm trang bị cho người học tất cả những tri thức cần thiết để trở thành một công dân trong xã hội toàn cầu. Tôi sẽ không xấu hổ khi thừa nhận rằng  “Tôi không biết” đồng thời nỗ lực làm tấm gương về sự học hỏi, chấp nhận rủi ro, hợp tác, kiên nhẫn và khoan dung cho người học cũng như đồng nghiệp của mình.

- Điều 4. Tôi xin thề sẽ tôn trọng phẩm giá của người học và gia đình khi họ đã tin tưởng giao con em cho tôi chăm sóc. Tôi sẽ không phán xét và theo dõi cẩn trọng khi người học vượt qua thử thách và khó khăn trong việc học. Mọi người đều xứng đáng gặp được nhiều cơ hội để ước mơ, học hỏi và thành công.

- Điều 5. Tôi xin thề sẽ truyền cảm hứng để tất cả người học cố gắng hết sức và trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân mình. Tôi không giảng dạy chỉ để người học đạt được một mức độ thành thạo tối thiểu hay đi theo một mẫu số chung. Việc học bản chất là một quá trình cần sự trau dồi liên tục, và tôi sẽ nỗ lực để giúp người học thấm nhuần tư tưởng này.

- Điều 6. Tôi xin thề sẽ nhớ rằng bản thân là một thành viên trong xã hội loài người với nhiệm vụ đóng góp vào tương lai của xã hội; cũng chính là mục tiêu tôi giúp những người học định hướng đến. Tôi sẽ tạo ra một môi trường học tập lành mạnh, an toàn, hiệu quả, có sự hỗ trợ và cả thử thách để người học có thể phát triển tối đa với trình độ và sở thích của mình cũng như nhận thức và phát huy hết tiềm năng của bản thân.

- Điều 7. Khi tôn trọng và thực hiện lời thề này, tôi tin rằng mình sẽ có được một sự nghiệp vững vàng, được tôn trọng khi tôi còn sống và được nhớ đến với tình cảm yêu kính mãi về sau. Cầu mong di sản của tôi tiếp nối được những truyền thống tốt đẹp nhất trong nghề và giúp thế giới này tốt đẹp hơn khi tôi ra đi. Quan trọng nhất, mong tôi có thể khơi dậy ở người học sự ham học hỏi những tri thức lành mạnh, niềm khát khao được khám phá và theo đuổi con đường học vấn suốt đời để trở thành người đóng góp vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Nguồn bài viết: https://mrmck.wordpress.com/2014/10/12/for-your-consideration-the-socratic-oath-for-educators/

Dịch bởi: VOCA CONTENT TEAM

Thảo luận