Bài thuyết trình bằng Tiếng Anh theo chủ đề

VOCA đăng lúc 16:23 09/04/2019

Giới thiệu một số bài thuyết trình mẫu bằng Tiếng Anh theo chủ đề cho các bạn tham khảo

Topic 1: Family
Hello everyone, today I’m happy to introduce to you about my family.
My family includes my mother, father and my little sister.
Let’s get started with my mother, she is like any other mom. Loving, caring, and concerned but when she is angry, she is very strict. She’s artistic and seeks to do things that relate to art. She loves to cook and is extremely innovative in that aspect. She is the anchor of our house and is definitely the driving force for our family!

My father is the cornerstone of our family. He is rigid yet flexible. He take responsibilities for all the disciplines in our house. Possessing the love for gardening, he invests a lot of his time in innovating gardening techniques. He has green fingers. He loves all of us and holds himself responsible for our family’s wellbeing.
Last but not least, the mischievous, little one in our family is my little sister. Being the youngest of the family, luck is always on her side. She is blessed with a smile of an angel, she also has got the artistic touch of mom. Art and crafts gasps her attention for the longest time throughout the day. Loving filling our house with a frequent set of frowns and smiles, she is indeed the little demon of our house.

 

thuyết trình bằng tiếng anh theo chủ đề

Bài dịch:

Xin chào mọi người, hôm nay tôi rất vui được giới thiệu với các bạn về gia đình tôi. Gia đình tôi bao gồm mẹ, cha và em gái của tôi.

Hãy bắt đầu với mẹ tôi, bà ấy giống như bất cứ một người mẹ khác. Yêu thương, chăm sóc và quan tâm, nhưng khi bà ấy tức giận, bà rất nghiêm ngặt. Mẹ tôi là người thiên hướng nghệ thuật và luôn cố gắng làm những việc liên quan đến nghệ thuật. Bà ấy thích nấu ăn và rất sáng tạo trong việc đó. Bà ấy giống như cái mỏ neo của ngôi nhà của chúng tôi và chắc chắn là động lực cho gia đình của chúng tôi!

Cha tôi là nền tảng của gia đình chúng tôi. Ông khá cứng nhắc nhưng cũng rất linh hoạt. Bố chịu trách nhiệm về tất cả các nguyên tắc trong nhà của chúng tôi. Có tình yêu với việc làm vườn, ông đã đầu tư rất nhiều thời gian vào việc đổi mới kỹ thuật làm vườn. Bố tôi là người khá mát tay. Ông yêu thương tất cả chúng ta và luôn có trách nhiệm về hạnh phúc của gia đình mình.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, người tinh nghịch, và bé người trong gia đình chúng tôi là em gái của tôi. Là người nhỏ nhất trong gia đình, may mắn luôn ở bên cạnh nó. Nó được trời phú cho một nụ cười của một thiên thần, nó cũng được thừa hưởng thiên hướng nghệ thuật của mẹ. Nghệ thuật và hàng thủ công luôn thu hút sự chú ý của nó nhiều thời gian nhất trong ngày. Yêu thích trang trí căn nhà của chúng tôi với một bộ mặt cau mày và nụ cười thường xuyên, nó thực sự là tiểu quỷ của gia đình tôi.
 

Topic 2: Success
Bài thuyết trình mẫu bằng tiếng Anh về sự thành công dành cho sinh viên năm cuối

Respected Principal, Respected Professors and Dear Fellow Students!

Like every year, we have gathered here once again to celebrate the annual function of our college and today being the last day of the celebration we will have lots of fun including eating, dancing, merry-making, etc. This day is all the more important for us as this is the last year for the final year students.

I have been given the opportunity to host the programme this year and I am pretty enthusiastic to address everyone as this may be my last interaction with many of you. Well, emotions apart, I would like to utilise this platform to share some secrets of success with you all. So far success for you must be to successfully complete the assignments on time, attend the lectures, never miss classes, maintain required attendance, give semester exams and of course to fair well in the exams. But life in reality is a bigger sea; in fact it’s an ocean, which you will have to swim across. Sometimes life may hit you as hard as a brick does; but don’t lose hope. Always believe that those who don’t give up can only meet the success ultimately. But if I ask you to define success, many of you must say ‘its name, fame, recognition, big house, car, fat bank balance, etc.’ But I would say, the interpretation of success may change from person to person. The ultimate success is happiness and satisfaction. It’s important that you pursue your passion and love. Don’t follow other’s dream; instead follow your goals and dreams. For you are not someone else; you have your identity and capacity and work accordingly in order to achieve the real success.

I can understand that many of you must not even have decided about your career goals. Some of you might go for further studies, some may join the corporate world and some of you may join your family business. Each option would come with its own prospects and challenges. You must only concentrate on your activities and must not imagine the consequences. Don’t get disheartened, if you fail initially, instead keep trying. Remember that your mistakes give you valuable lessons in the end and also help you choose the right path. We have heard about several stories in our childhood such as the ‘story of ant, who tries to climb the mountain’ or ‘slow and steady wins the race’ and many more. The moral of all these stories is common that you should keep trying until you succeed and no matter you are slow but if you are steady, you are certainly going to win.

I won’t say that life is a race and you should beat others to win. Instead, you must try to remain grounded even when you succeed. You guys are the future of our nation; you must also try to fulfil your social responsibilities so that the next generation can follow your footsteps. Today, we need people who are successful yet considerate. You have the ability to introduce changes and bring revolution in every field. So stay focused and follow your journey towards success.
Thank You!


Bài dịch:
Kính thưa ngài Hiệu trưởng, các giáo sư kính yêu và các bạn học sinh thân mến!

Giống như mọi năm, chúng tôi đã tập họp lại đây một lần nữa để dự buổi lễ kỷ niệm hàng năm của trường và hôm nay là ngày cuối cùng của lễ kỷ niệm, chúng ta có rất nhiều hoạt động vui vẻ bao gồm cả ăn uống, khiêu vũ, tụ tập, v.v.  Ngày này càng trở nên quan trọng hơn với chúng ta vì đây là năm cuối của những sinh viên năm cuối.

Tôi đã được trao cơ hội để tổ chức chương trình năm nay và tôi rất mong muốn gửi tới tất cả mọi người vì đây có lẽ là cuộc trò chuyện cuối cùng của tôi với nhiều bạn. Về tình cảm, tôi muốn dùng điều này để chia sẻ một số bí mật của thành công với tất cả các bạn. Cho đến nay, thành công của bạn là hoàn thành tốt bài tập đúng hạn, tham dự các bài giảng, không bao giờ bỏ học, duy trì việc đi học cần thiết, tham dự kỳ thi học kỳ và tất nhiên thực hiện công bằng trong kỳ thi. Nhưng cuộc sống trong thực tế là một biển cả mênh mông hơn; thực ra đó là một đại dương, mà bạn sẽ phải bơi qua. Đôi khi cuộc sống có thể đập vào bạn như một viên gạch; nhưng đừng thất vọng. Hãy luôn tin rằng những người không từ bỏ mới có thể đạt được thành công cuối cùng. Nhưng nếu tôi yêu cầu bạn xác định thành công, nhiều bạn có thể nói về ‘tên tuổi, sự nổi tiếng, sự công nhận, có nhà lầu, xe hơi, số dư ngân hàng khủng, …’ Nhưng tôi sẽ nói rằng, việc trình bày về sự thành công có thể thay đổi từ người này sang người khác. Thành công cuối cùng là niềm hạnh phúc và sự hài lòng. Điều quan trọng là bạn theo đuổi đam mê và tình yêu của mình. Đừng theo đuổi ước mơ của người khác; thay vì theo đuổi mục tiêu và ước mơ của chính bạn. Vì bạn không phải là người khác; bạn có danh tính và năng lực của mình và làm việc để đạt được thành công thực sự.

Tôi hiểu rằng nhiều bạn thậm chí không phải quyết định về mục tiêu nghề nghiệp của mình. Một số bạn có thể đi học thêm nữa, một số có thể gia nhập vào thế giới doanh nghiệp và một số bạn có thể tham gia kinh doanh cùng gia đình. Mỗi lựa chọn sẽ đem lại triển vọng và thách thức riêng. Bạn chỉ phải tập trung vào các hoạt động của mình và không được tưởng tượng kết quả. Đừng chán nản, nếu ban đầu bạn thất bại, hãy tiếp tục cố gắng. Hãy nhớ rằng cuối cùng thì những sai lầm mang đến cho bạn các bài học quý giá và cũng giúp bạn chọn đúng con đường. Chúng ta đã nghe về một số câu chuyện trong thời thơ ấu của mình, chẳng hạn như ‘câu chuyện về kiến cố gắng leo lên núi’ hoặc ‘chậm và chắc chiến thắng cuộc đua’ và nhiều hơn thế nữa. Lý tưởng của tất cả những câu chuyện này nhìn chung đều về việc bạn nên tiếp tục cố gắng cho đến khi bạn thành công và không có vấn đề gì nếu bạn đang chậm nhưng nếu bạn ổn định, bạn chắc chắn sẽ giành chiến thắng.

Tôi sẽ không nói rằng cuộc sống là một cuộc đua và bạn nên đánh bại người khác để giành chiến thắng. Thay vào đó, bạn phải tiếp tục cố gắng ngay cả khi bạn thành công. Các bạn là tương lai của đất nước chúng ta; bạn cũng phải cố gắng thực hiện trách nhiệm xã hội của mình để thế hệ tiếp theo có thể tiếp bước bước chân của bạn. Hôm nay, chúng ta cần những người thành công nhưng vẫn quan tâm. Bạn có khả năng giới thiệu những thay đổi và mang lại cuộc cách mạng trong mọi lĩnh vực. Vì vậy, hãy tập trung và theo dõi hành trình của bạn hướng tới thành công.
Cảm ơn bạn!

Kiểm tra trình độ tiếng Anh
VOCA EPT: Kiểm tra và đánh giá trình độ tiếng Anh


Topic 3: Unemployment speech (chủ đề thất nghiệp)
Respected Managers and Dear Colleagues!
As the increasing threat of recession is looming over our heads, it has become necessary to talk about it at least amongst our fraternity. We all know that our co-employees are being laid off due to the scarcity of work and the dwindling financial condition of our organization. It’s a time that needs to be handled with utmost patience and ingenuity.

We never know that one day while walking through the office, any of us may be told by our manager, “Sorry, but it’s your last day in the office today”. Now you all must have started contemplating what you will do then, how you will make money and run your family. So let’s face this situation with dexterity and smartness. However, before we engage in a conversation or discussion, please allow me to deliver a concise speech on unemployment so that you have an insight into the things and thereafter are able to evaluate your own circumstances with the situation of the masses. Trust me; it will give you a lot of encouragement to brave the situation boldly.

There are mainly three forms of unemployment – labor class, who is illiterate, educated people without being technically qualified and lastly technical people, such as engineers. Let us know about them one by one.

With labor class, the situation is such that they have to constantly look for employment opportunities as they earn wages on a daily basis; hence they club themselves at a particular place to be able to obtain regular employment somewhere. In this precarious situation, sometimes they are able to find employment and sometimes not. But they have habituated themselves to survive in the latter condition even though it is frustrating at times for them too when they are unable to meet their basic requirements of food and clothing. Situation is quite similar for the city laborers also as they manage to get seasonal employment in some big farm or field, which help them to survive.

As the population of literate people is growing day by day, the government is unable to accommodate them at the workplaces. Already our educated youth is discontented with the incompetent wages given to them and the threat of unemployment leaves them even more frustrated. It is quite unfortunate that they are made to meander through the dark roads. Since they don’t possess any practical experience or technical expertise, they only end up looking for clerical jobs, which are not enough to accommodate the growing number of literate people.

Then those who possess technical qualification get even more frustrated because they are unable to find a good job at par with their academic qualification. Since the number of people acquiring technical expertise is increasing day by day, therefore even they get caught in the trap of unemployment. It’s good that more and more people are educating themselves and are also going for higher educational levels too; but sadly the government is proving inefficient to offer them good employment opportunities. Hence, the growing anger and frustration in our youth has become so evident these days.

But instead of increasing our frustration, we should think of combating this situation, may be through generating self-employment opportunities and channelizing our energy in that direction. In this manner, the grave problem of unemployment can be tackled to a great extent. That’s all I have to say.
Thank You!

Bài dịch: 
Thưa ngài quản lý và các bạn đồng nghiệp thân mến!

Khi mối đe dọa ngày càng tăng của suy thoái đang dần rõ rệt trên đầu của chúng ta, nó đã trở thành cần thiết để nói về nó, ít nhất là giữa tình cảm anh em chúng ta. Chúng ta đều biết rằng các đồng nghiệp của chúng ta đang bị sa thải do sự thiếu công việc và tình trạng tài chính suy yếu của tổ chức chúng ta. Đó là khoảng thời gian cần được xử lý với sự kiên nhẫn và khéo léo.

Chúng ta không bao giờ biết rằng một ngày trong khi đi qua văn phòng, bất kỳ ai trong chúng ta có thể được người quản lý nói, “Rất tiếc, nhưng đây là ngày cuối cùng của anh trong văn phòng ngày hôm nay”. Bây giờ tất cả các bạn phải đã bắt đầu tính toán những gì bạn sẽ làm sau đó, bạn sẽ làm thế nào để kiếm tiền và nuôi sống gia đình bạn. Vì vậy, hãy đối mặt với tình huống này với sự khéo léo và thông minh. Tuy nhiên, trước khi chúng ta tham gia vào cuộc trò chuyện hoặc thảo luận, hãy cho phép tôi đưa ra một bài diễn văn ngắn về thất nghiệp để bạn có một cái nhìn sâu sắc về những điều này và sau đó có thể đánh giá hoàn cảnh của riêng bạn với tình hình của chung. Tin tôi đi; nó sẽ cung cấp cho bạn rất nhiều sự khích lệ để dũng cảm đối phó với tình hình một cách rõ ràng.

Có chủ yếu là ba hình thức thất nghiệp – tầng lớp lao động, những người mù chữ, những người có trình độ học vấn mà không có năng lực và cuối cùng là những người có năng lực, chẳng hạn như kỹ sư. Hãy để chúng ta tìm hiểu về từng dạng một nhé.

Với lớp lao động, tình hình như vậy mà họ phải liên tục tìm kiếm cơ hội việc làm khi họ vẫn kiếm được tiền lương cơ bản hàng ngày; do đó họ tự tụ tập ở một nơi cụ thể để có thể kiếm được việc làm thường xuyên. Trong tình huống bấp bênh này, thỉnh thoảng họ có thể tìm được việc làm và đôi khi không. Nhưng họ đã quen tồn tại với nhau trong tình trạng thứ hai mặc dù đôi khi cũng gây bực mình cho họ khi họ không thể đáp ứng các nhu cầu cơ bản về thực phẩm và quần áo. Tình hình khá giống với người lao động thành phố khi họ kiếm được việc làm thời vụ ở một số trang trại hoặc cánh đồng lớn, giúp họ sống sót.

Khi dân số của người được đào tạo đang phát triển từng ngày, chính phủ không thể tiếp nhận họ tại nơi công sở. Thanh niên có học thức không hài lòng với tiền lương không phù hợp với năng lực mà họ vẫn nhận và mối đe dọa của thất nghiệp khiến họ càng thất vọng hơn. Khá không may khi họ làm quanh co thêm những con đường tăm tối. Bởi họ không có bất kỳ kinh nghiệm thực tế hoặc chuyên môn nào, họ chỉ nhận tìm kiếm các công việc giấy tờ, thứ không đủ để đáp ứng số lượng ngày càng tăng của người qua đào tạo.

Sau đó, những người có trình độ năng lực kỹ thuật thậm chí còn thất vọng hơn vì họ không thể tìm được một công việc tốt ngang bằng với trình độ học vấn của họ. Vì số lượng người có chuyên môn kỹ thuật đang tăng lên từng ngày, do đó họ bị vướng trong cái bẫy thất nghiệp. Thật tốt khi ngày càng có nhiều người đang tự học và cũng sẽ đạt được trình độ học vấn cao hơn; nhưng thật đáng buồn khi chính phủ đang chứng minh vô hiệu trong cung cấp các cơ hội việc làm tốt cho họ. Do đó, sự tức giận và thất vọng ngày càng tăng trong giới trẻ của chúng ta đã trở nên hiển nhiên trong những ngày này.

Nhưng thay vì tăng sự thất vọng của chúng ta, chúng ta nên nghĩ đến việc chống lại tình trạng này, có thể thông qua việc tạo ra các cơ hội tự tạo việc làm và chuyển hóa năng lượng của chúng ta theo hướng đó. Theo cách này, vấn đề nghiêm trọng của thất nghiệp có thể được giải quyết ở mức độ lớn. Đó là tất cả những gì tôi phải nói.

 

VOCA là dự án về giáo dục được phát triển từ năm 2013 với sứ mệnh giúp người Việt Nam xóa bỏ rào cản về Anh ngữ. 
Đến với VOCA, các bạn sẽ được phát triển toàn diện cả 4 kỹ năng tiếng Anh: Nghe – Nói – Đọc – Viết với 5 bửu bối kỳ diệu sau: 
1. VOCA.VN : Hệ thống học từ vựng Tiếng Anh thông minh. ( website:
https://wwww.voca.vn )
2.  VOCA GRAMMAR: Hệ thống học ngữ pháp Tiếng Anh trực tuyến. (website:
https://www.grammar.vn)
3. VOCA MUSIC: Hệ thống học tiếng Anh qua bài hát giúp bạn cải thiện khả năng nghe tiếng Anh nhanh chóng và thư giãn. (website:
https://music.voca.vn ). 
4. NATURAL ENGLISH: Hệ thống giúp bạn cải thiện khả năng nói và phản xạ tiếng Anh tự tin, tự nhiên và tự động chỉ sau 6 Tháng. (website:
https://natural.voca.vn)
5. VOCA PRONUNCIATION: Hệ thống giúp bạn cải thiện khả năng phát âm tiếng Anh dựa trên cộng nghệ nhận diện giọng nói AI và phương pháp tiếp cận phát âm hoàn toàn mới. (website: 
https://pronunciation.voca.vn )
Hotline: 082.990.5858

Thảo luận