Natural English: Học tiếng Anh giao tiếp theo phương pháp tiếp cận ngôn ngữ tự nhiên

VOCA đăng lúc 10:55 13/06/2019

Không chú trọng tới việc học Ngữ pháp, hướng người học tới kết quả là khả năng nghe, nói, Natural English là phương pháp học tiếng Anh giao tiếp nổi tiếng nhất tại Hoa Kỳ có mức ảnh hưởng to lớn tới thế hệ giáo viên Anh ngữ trên toàn thế giới.


Natural English: Học tiếng Anh giao tiếp theo phương pháp Tự nhiên. Nguồn ảnh: NATURAL.VOCA.VN

Natural English Approach (Cách tiếp cận tự nhiên) là một phương pháp giảng dạy ngôn ngữ được phát triển bởi 2 giáo sư ngôn ngữ học nổi tiếng: GS. Stephen Krashenvà GS. Tracy Terrellvào cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980. Nó nhằm mục đích khuyến khích việc học ngôn ngữ theo phương pháp tiếp cận tự nhiên trong bối cảnh lớp học, và cuối cùng phương pháp muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng về khả năng giao tiếp ngôn ngữ của học viên, làm giảm tầm quan trọng của việc việc học Ngữ pháp theo cách truyền thống. Phương pháp nhằm tạo ra một môi trường học ngôn ngữ thoải mái, ít căng thẳng cho học viên. 

Với Natural English Approach (Phương pháp tiếp cận Anh ngữ tự nhiên), việc kiểm tra kết quả đầu ra ngôn ngữ không bắt buộc, nhưng hiệu quả sẽ được thể hiện sau khi học viên đã dung nạp vào một lượng ngôn ngữ đầu vào có thể hiểu được.  

Natural Approach (Cách tiếp cận tự nhiên) đã trở nên gắn liền với mô hình theo dõi của GS. Krashen, và nó thường được xem như là một ứng dụng nền tảng của lý thuyết để giảng dạy ngôn ngữ nổi tiếng trên thế giới. 

Hiện nay, hàng triệu sinh viên và người học tiếng Anh trên thế giới đã và đang thành công với phương pháp này. Họ có thể nói tiếng anh một cách lưu loát, dễ dàng và tự động. Quan trọng hơn, các sinh viên cảm thấy tự tin, mạnh dạn khi nói tiếng anh sau một thời gian tiếp cận Natural English.


Natural English không hướng người học tới việc học ngữ pháp hay làm bài tập. Nguồn ảnh: NATURAL.VOCA.VN

Nguồn gốc: 

The Natural Approach(Cách tiếp cận tự nhiên) được GS. Terrell, một giáo sư ngôn ngữ học người Tây Ban Nha ở California, sáng lập vào năm 1977, Ông mong muốn xây dựng một phong cách giảng dạy dựa trên những phát hiện từ các nghiên cứu tự nhiên về việc tiếp thu ngôn ngữ thứ hai. Sau khi xây dựng ban đầu, GS. Terrell đã làm việc với GS. Krashen để tiếp tục phát triển các khía cạnh lý thuyết của phương pháp này. GS. Terrell và GS. Krashen xuất bản kết quả từ sự cộng tác này của họ trong cuốn sách The Natural Approachnăm 1983.  

 

natural approach
Sách The Natural Approachcủa GS. Stephens D.Krashen và GS. Tracy Terrell. Nguồn ảnh: NATURAL.VOCA.VN

Việc học ngôn ngữ theo phương pháp Natural Approach(Cách tiếp cận tự nhiên) khác biệt rõ rệt so với cách tiếp cận chủ đạo ở Hoa Kỳ vào những năm 1970 và đầu những năm 1980, the Audio-lingual Method(Phương pháp nghe nói). Mặc dù Audio-lingual Method (phương pháp nghe nói) đánh giá cao việc tập luyện và sửa lỗi, nhưng những điều này là không có trong phương pháp Natural Approach (Cách tiếp cận tự nhiên). 

GS. Terrell và GS. Krashen đã mô tả cách tiếp cận tự nhiên như một phương pháp "truyền thống" và đối chiếu nó với các phương pháp tiếp cận dựa trên ngữ pháp. 

Natural Approach (Cách tiếp cận tự nhiên) đưa ra nhiều đặc tính tương tự với phương pháp Direct method - phương pháp trực tiếp (Bản thân nó cũng xem là "phương pháp tự nhiên"), được xây dựng vào khoảng năm 1900 và cũng là một sự đối chọi với phương pháp học ngôn ngữ qua ngữ pháp. Cả Natural Approach và Direct Method đều dựa trên ý tưởng cho phép ngôn ngữ tự nhiên thu được trong lớp học ngôn ngữ; Chúng khác biệt là Natural Approach ít nhấn mạnh vào việc tập luyện và thiên hướng nhiều hơn về việc tiếp xúc với ngôn ngữ đầu vào và làm giảm sự lo lắng của người học.

Outline:

Mục tiêu của Natural Approach (Cách tiếp cận tự nhiên) là phát triển các kỹ năng giao tiếp, và nó chủ yếu được sử dụng với người mới học. Nó được trình bày dưới dạng một bộ nguyên tắc có thể áp dụng cho nhiều người học và các tình huống giảng dạy, và các mục tiêu cụ thể phụ thuộc vào bối cảnh cụ thể mà nó được sử dụng. 

Giáo sư Tracy Terrell, người sáng lập ra hệ thống phương pháp Natural Approach.
Giáo sư Tracy Terrell, người sáng lập ra hệ thống phương pháp Natural Approach.

GS Tracy Terrell vạch ra ba nguyên tắc cơ bản của cách tiếp cận:  

 1. "Trọng tâm giảng dạy là về giao tiếp chứ không phải là hình thức của nó."
 2. "Sự giao tiếp bằng lời nói đến chậm và không bao giờ bị ép buộc." 
 3. "Lời nói đầu tiên đi qua các giai đoạn tự nhiên (có hoặc không trả lời, trả lời một từ, danh sách từ, cụm từ ngắn, câu hoàn chỉnh)". 

Những nguyên tắc này mang lại kết quả là trong các lớp học nơi mà giáo viên luôn chú trọng đến chủ đề kiến thức đầu vào thú vị, dễ hiểu và không tạo áp lực học tập cho học sinh. Các bài học trong Natural Approach (Cách tiếp cận tự nhiên) tập trung vào việc hiểu các thông điệp bằng ngôn ngữ nước ngoài, và đặt ít hoặc không có tầm quan trọng nào đối với việc sửa lỗi, tập luyện hoặc học tập có ý thức về các quy tắc ngữ pháp. Phương pháp cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học và mở rộng vốn từ vựng theo phương pháp TPR ở giai đoạn ban đầu. Ngoài ra, giáo viên sử dụng Natural Approach (Cách tiếp cận tự nhiên) nhằm mục đích tạo ra các tình huống trong lớp học vốn là động lực thúc đẩy sinh viên tương tác.  

GS Tracy Terrell thấy rằng học sinh trải qua ba giai đoạn trong việc đạt được bài phát biểu của mình: hiểu, nói sớmvà phát biểu. Trong giai đoạn hiểu GS Terrell tập trung vào kiến ​​thức từ vựng của học sinh. Mục đích của ông là làm cho từ vựng được ghi nhớ trong ký ức lâu dài của sinh viên, một quá trình ông gọi là binding(tạm dịch: bắt buộc, ràng buộc). Ông nhận ra kỹ thuật như blinding (ràng buộc) hữu dụng hơn những kỹ thuật khác; ví dụ như việc sử dụng cử chỉ hoặc hành động, được trích từ trong phương pháp TPR (Total Physical Response – Phản xạ vật lý tổng thể), được xem là giúp người học ghi nhớ từ vựng tốt hơn việc sử dụng bản dịch.  

Theo GS. Terrell, sự phát biểu bằng lời nói của người học sẽ chỉ xuất hiện sau khi đủ ngôn ngữ đã được ràng buộc thông qua đầu vào giao tiếp. Khi điều này xảy ra, người học bước vào giai đoạn phát biểu ban đầu. Trong giai đoạn này, học sinh trả lời các câu hỏi đơn giản, sử dụng các từ đơn và cụm từ thiết lập, và điền vào biểu đồ đơn giản bằng tiếng nước ngoài. Trong giai đoạn phát biểu sau đó, học sinh sẽ tham gia vào các hoạt động đòi hỏi ngôn ngữ nâng cao hơn, chẳng hạn như đóng vai và các hoạt động giải quyết vấn đề.

Giáo sư Stephens D. Krashen, người xây dựng và hoàn thiện hệ thống phương pháp Natural Approach.
Giáo sư Stephens D. Krashen, người xây dựng và hoàn thiện hệ thống phương pháp Natural Approach. Nguồn ảnh: NATURAL.VOCA.VN

Theory (Học thuyết)

Mặc dù GS. Terrell ban đầu đã tạo ra cách tiếp cận tự nhiên mà không dựa vào một mô hình lý thuyết cụ thể, nhưng sự hợp tác của ông với GS. Krashen đã đồng nghĩa với việc phương pháp này thường được xem như một ứng dụng cho việc giảng dạy ngôn ngữ của mô hình theo dõi của GS. Krashen.  

GS. Krashen vạch ra năm giả thuyết trong mô hình của mình:  

 1. Giả thuyết Acquisition-learning(tiềm thức-học tập). Điều này cho thấy có sự tách biệt nghiêm ngặt giữa việc học ngôn ngữ có ý thức và việc thu nhận ngôn ngữ tiềm thức, và chỉ học ngôn ngữ qua tiềm thức mới có thể dẫn đến việc sử dụng ngôn ngữ thông thạo.  
 2. Giả thuyết về Monitor(giám sát). Điều này nói rằng kiến ​​thức về ngôn ngữ được học có ý thức chỉ có thể được sử dụng để giám sát đầu ra chứ không phải để tạo ra ngôn ngữ mới. Giám sát đầu ra đòi hỏi người học tập trung vào quy tắc và có thời gian để áp dụng nó.  Nói đơn giản hơn, việc học ngôn ngữ theo cách có ý thức sẽ giúp người học hoàn thành tốt các bài thi hay kiểm tra đầu ra, nhưng không thể giúp họ sử dụng ngữ đã học vào thực tiễn.
 3. Giả thuyết Input (đầu vào). Điều này nói rằng ngôn ngữ được thu thập bằng cách tiếp xúc với đầu vào hiểu được ở một mức độ cao hơn một chút so với những gì mà người học có thể đã hiểu. Krashen đặt tên kiểu này là "i + 1".  
 4. Giả thuyết Natural order (trật tự tự nhiên). Điều này nói rằng người học có thể nhận biết được các tính năng ngữ pháp của một ngôn ngữ theo một trật tự cố định, và điều này không bị ảnh hưởng bởi hướng dẫn hay từ sự học tập. 
 5. Giả thuyết Affective filter(bộ lọc tình cảm). Điều này nói rằng người học phải được thư giãn và cởi mở để học tập để có thể sử dụng được ngôn ngữ. Những người đang lo lắng hoặc đau khổ sẽ tiếp thu ngôn ngữ khó hơn, trong khi đó những học sinh thoải mái hơn sẽ tiếp nhận ngôn ngữ dễ dàng mà không cần phải nỗ lực nhiều.  

Sự tiếp nhận Natural Approach trên thế giới

Cách tiếp cận tự nhiên đã trở nên phổ biến với giáo viên dạy ngoại ngữ, đặc biệt là với giáo viên Tây Ban Nha ở Hoa Kỳ.  

Markee (1997) đưa ra bốn lý do cho sự thành công của phương pháp: 

 1. Thứ nhất, ông nói rằng phương pháp này rất đơn giản để hiểu, mặc dù bản chất phức tạp của nghiên cứu liên quan.  
 2. Thứ hai, nó cũng tương thích với kiến ​​thức về việc tiếp cận ngôn ngữ thứ hai vào thời điểm đó.  
 3. Thứ ba, Krashen nhấn mạnh rằng giáo viên nên được tự do thử phương pháp, và rằng nó có thể đi cùng với thực hành lớp học hiện tại của họ.  
 4. Cuối cùng, Krashen đã trình bày phương pháp cho nhiều nhóm giáo viên, để họ có thể thấy nó hoạt động ra sao trong thực tế.

Tại Việt Nam…

Phương pháp Natural Approach (Tiếp cận tự nhiên) xuất hiện khá trễ từ một phương pháp hiện đang được nhiều bạn sinh viên, hay người đi làm yêu thích. Tên phương pháp này là Effortless English, đến từ một giáo viên Mỹ có tên là AJ Hoge. Hệ thống bài học của Effortless English mà AJ Hoge xây dựng đã đạt được một số thành công nhất định như việc giúp học sinh thư giãn, bớt áp lực hơn, nội dung bai học thú vị, và cách truyền tải của tác giả khá hài hước, giọng nói và phát âm rõ tạo thiện cảm cho người học. Tuy nhiên, về tổng thể chung, hệ thống này còn có những khuyết điểm khiến bản thân nó chưa phát huy được hiểu quả tốt nhất. Cụ thể, phương pháp chưa phù hợp dành cho người học mới bắt đầu hoặc nền tảng từ vựng hạn hẹp (điều này là rất quan trọng để bắt đầu với phương pháp Natural Approach). Thứ 2, nội dung bài học thiếu soát và sự chỉ dẫn từ tác giả chưa rõ ràng khiến người học rơi vào tình trạng mơ hồ, không rõ mục tiêu. Cuối cùng, người học không thể kiểm tra được về khả năng phát âm của mình có giống với người bản ngữ hay không, họ không biết ngôn ngữ họ nói người bản ngữ có hiểu hay không. 

Sự ra đời của Natural English 

Hệ thống học tiếng Anh giao tiếp Natural English System được xây dựng dựa trên việc áp dụng triệt để nền tảng phương pháp Natural Approach của 2 tác giả Terrell và Krashen. Đồng thời, Natural Engish System ứng dụng các kỹ thuật công nghệ vào hệ thống giảng dạy giúp tối ưu hóa hiệu quả học tập cho học viên. Cụ thể:

 1. Nền tảng học từ vựng. Natural English System ứng dụng nền tảng học từ vựng tiếng Anh nổi tiếng VOCA.VN giúp người học tiếp thu và ghi nhớ từ vựng một cách sâu sắc và dễ dàng sử dụng chúng vào trong thực tiễn. 
 2. Nền tảng giáo trình học. Natural English System kế thừa các nền tảng nội dung giáo trình học nổi tiếng từ các tác giả đi trước như AJ Hoge (Effortless English), Markee (Native English), Richards & Rodgers (Easy English),..
 3. Nền tảng công nghệ. Natural English System ứng dụng nền tảng nhận diện giọng nói Listen-Record-Compare (LRC) giúp người học kiểm tra khả năng phát âm theo chuẩn giọng của người Bản ngữ. 

Trẻ em học ngôn ngữ đầu tiên của chúng một cách trực giác thông qua việc khám phá liên tục về thế giới xung quanh. Natural English System mô phỏng cách tiếp cận này thông qua một sự ngâm nga hoàn toàn bằng ngôn ngữ mới: ngay lập tức bạn sẽ bắt đầu nghĩ bằng tiếng Anh. Đó là một quá trình xảy ra tự nhiên, mà không hề nhận ra nó và không cần nỗ lực. 

Ở đây, tại Natural English System, chúng tôi đã phát triển công nghệ nhận dạng giọng nói Listen-Record-Compare (LRC®) độc quyền cho phép bạn nói và phát âm tiếng Anh một cách chính xác, giống như người bản địa. Bạn sẽ nhanh chóng nói được các câu và biểu thức trong tiếng Anh mà bạn không hề hay biết nó. 

Hiện tại, Natural English System hỗ trợ người học trên phiên bản máy tính/laptop, bạn học có thể truy cập vào website: https://natural.voca.vn để trải nghiệm miễn phí. 

Lưu ý: Bài viết được xây dựng bởi đội ngũ phát triển và nghiên cứu của Natural English System, thông tin được sử dụng và chuyển dịch nguồn từ website Wikimedia. Vui lòng ghi rõ nguồn khi sao chép, trích dẫn. Xin cảm ơn!

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến Natural English (Học tiếng Anh theo phương pháp tiếp cận Tự nhiên)bạn có thể liên hệ theo thông tin sau: 

NATURAL ENGLISH 

Website: https://natural.voca.vn

Địa chỉ: NP Tower, 252/17 đường Võ Thị Sáu, Phường 17, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Hotline: (082)99.058.58 - 0933.956.660

Thảo luận