Hướng dẫn làm bài thi TOEIC 2019

VOCA đăng lúc 11:26 15/02/2019

VOCA hướng dẫn các bạn cách làm bài thi TOEIC mới nhất 2019 giúp các bạn nắm rõ cách làm, giúp đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi.

Các thành viên VOCA thân mến,^^
Nhằm giúp mọi người hiểu rõ hơn về
cách làm bài thi TOEIC, hôm nay VOCA sẽ dành thời gian để hướng dẫn cho các bạn cách làm bài thi này. Hi vọng với những gì chia sẻ trong bài viết, các bạn sẽ nắm bắt và hình dung cụ thể hơn đối cách làm bài thi TOEIC.  Tin chắc rằng nếu các bạn chịu khó luyện thi và có kế hoạch ôn tập đúng cách thì chắc chắn sẽ đạt được điểm số như mong muốn.
Đề thi TOEIC gồm 200 câu, và kết quả của bài thi này sẽ đánh giá khả năng sử dụng Tiếng Anh, phản ánh mức độ thành thạo khi giao tiếp bằng tiếng Anh trong các hoạt động như kinh doanh, thương mại, du lịch… Kết quả này có hiệu lực trong 2 năm và được công nhận tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Hướng dẫn cách làm bài thi TOEIC


Hướng dẫn chung:
Bài kiểm tra được chia ra làm hai phần: Phần Nghe và phần Đọc.
Bạn sẽ đánh dấu tất cả các câu trả lời của mình trên phiếu trả lời riêng. Đối với mỗi câu hỏi, bạn nên chọn câu trả lời đúng nhất từ các lựa chọn trả lời được đưa ra. Sau đó, trên phiếu trả lời của bạn, bạn sẽ tìm số câu hỏi và điền vào chỗ trống tương ứng với chữ cái của câu trả lời mà bạn đã chọn. Nếu bạn quyết định thay đổi một câu trả lời, hãy xóa câu trả lời cũ và đánh dấu câu trả lời mới của bạn.


Section I: Listening ( Phần I : Nghe)
Thời gian làm phần kiểm tra Nghe là 45 phút. Bao gồm 4 phần từ Part 1 – Part 4. Bạn sẽ lần lượt lắng nghe và chọn câu trả lời đúng nhất tương ứng với câu hỏi được đặt ra. Bạn sẽ đánh dấu vào phiếu trả lời câu hỏi của riêng bạn.
Part I: Photographs (Phần I: Hình ảnh)
Hướng dẫn: Đối với mỗi câu hỏi trong phần này, bạn sẽ nghe thấy bốn câu về một bức tranh trong sách kiểm tra của bạn.
Khi bạn nghe những câu mô tả về bức tranh, bạn sẽ chọn một câu mô tả đúng nhất những gì bạn nhìn thấy trong hình. Sau đó tìm số câu hỏi trên phiếu trả lời của bạn và đánh dấu câu trả lời của bạn. Lưu ý: các câu mô tả sẽ không được in trong đề thi và bạn chỉ được nghe một lần.
Example
Bạn sẽ thấy: 

Mô tả hình ảnh - Part 1 - Thi TOEIC

 

Bạn sẽ nghe thấy câu: Now listen to the four statements.
(A) They’re leaving the room.
(B) They’re turning on the machine.
(C) They’re standing near the table.
(D) They’re reading the newspaper.
Câu (C), “They’re standing near the table,” đó là mô tả đúng nhất dành cho bức tranh, bạn sẽ chọn C và đánh dấu nó trên phiếu trả lời của bạn.


Part 2: Question-Response (Phần 2: Trả lời câu hỏi)
Hướng dẫn: Bạn sẽ nghe một câu hỏi hoặc câu nói và ba câu trả lời được nói bằng tiếng Anh. Chúng sẽ không được in trong đề thi của bạn và sẽ chỉ được nói một lần. Chọn câu trả lời đúng nhất cho câu hỏi hoặc câu đó và chọn đáp án (A), (B) hoặc (C) trên phiếu trả lời của bạn.
Example:
Bạn sẽ nghe:
Where is the meeting room?
Bạn cũng sẽ nghe:

(A) To meet the new director.
(B) It’s the first room on the right.
(C) Yes, at two o’clock.


Câu trả lời đúng nhất cho câu hỏi “Where is the meeting?"
room?” (phòng họp ở đâu) là câu (B), “It’s the first room on the right" (nghĩa là: Căn phòng đầu tiên bên phải).
Vậy (B) là câu trả lời đúng, bạn sẽ chọn B và đánh dấu nó trên phiếu trả lời của bạn.


Part 3: Conversations (Phần 3: Cuộc trò chuyện)
Hướng dẫn: Bạn sẽ nghe thấy một số cuộc hội thoại giữa hai người, thậm chí là ba hoặc bốn người. Bạn sẽ được yêu cầu trả lời ba câu hỏi về những gì các nhân vật nói trong mỗi cuộc trò chuyện. Lựa chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi và chọ đáp án  (A), (B), (C) hoặc (D) trên phiếu trả lời của bạn. Các cuộc hội thoại sẽ không được in trong đề thi của bạn và sẽ được nói chỉ một lần.

Part 4: Talks (Phần 4: Trò chuyện)
Hướng dẫn: Bạn sẽ nghe một số cuộc nói chuyện được phát ra bởi một người nói. Bạn sẽ được yêu cầu trả lời ba câu hỏi về những gì được đề cập trong mỗi cuộc trò chuyện. Chọn câu trả lời cho từng câu hỏi và đánh dấu các đáp án như (A), (B), (C) hoặc (D) trên phiếu trả lời của bạn. Các cuộc trò chuyện sẽ không được được in trong đề thi của bạn và sẽ chỉ được nói một lần.


Section II: Reading (Đọc – hiểu)
Chuyên mục  Đọc- Hiểu, bạn sẽ đọc nhiều loại văn bản và trả lời câu hỏi. Thời gian cho phần này kéo dài 75 phút. Mục này gồm có 3 phần, từ Part 5 – Part 7.
Bạn được khuyến khích trả lời nhiều câu hỏi càng tốt trong thời gian cho phép. Bạn phải đánh dấu câu trả lời của bạn vào  phiếu trả lời. Đừng viết câu trả lời của bạn trong đề thi.


Part 5: Incomplete Sentences ( Hoàn thành câu)
Hướng dẫn: Một từ hoặc cụm từ bị thiếu trong mỗi câu đưa ravà sẽ kèm theo những câu trả lời. Bạn phải chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành câu và  chọn đáp án (A), (B), (C) hoặc (D) trên bài thi của bạn.
Example:


101. A late fee will be applied to your account ______ payment is not received by March 31.
(A) and
(B) whether
(C) but
(D) if


102. The award is given to an individual who has made _______ contributions to the community through volunteer work.
(A) detailed
(B) significant
(C) secure
(D) updated

Part 6: Text Completion (Phần 6: Hoàn thành văn bản)
Hướng dẫn: Đọc các văn bản được cho sẵn trong bài thi. Sẽ có một từ hoặc cụm từ bị thiếu trong một số câu. Sẽ có 4 đáp án được đưa ra. Bạn phải  lựa chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành văn bản. Và bạn nhớ đánh dấu đáp án  (A), (B), (C) hoặc (D) trên phiếu trả lời của bạn.
Questions 141–143 refer to the following e-mail: 

Ví dụ Part 6 thi TOEIC

Part 7: Reading Comprehension (Phần 7: Đọc hiểu)
Hướng dẫn: Trong phần này, bạn sẽ đọc những văn bản,chẳng hạn như các bài báo và tạp chí, thư, và mẫu  quảng cáo. Mỗi văn bản được đi kèm với một số câu hỏi . Bạn phải chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi và đánh dấu đáp án (A), (B), (C) hoặc (D) trên phiếu trả lời của bạn.
SAMPLE QUESTIONS
Questions 153–154 refer to the following notice:

Ví dụ về  Part 7 trong đề thi TOEIC

153. What is the purpose of the notice?
(A) To announce a sale of artwork
(B) To advertise the opening of a hotel
(C) To offer a discount on painting lessons
(D) To publicize a photography exhibition


154. According to the notice, what can people do online?
(A) Purchase selected items
(B) Order tickets to an event
(C) Register for art classes
(D) View some pieces of art

Questions 181–185 refer to the following letter and document . 

Ví dụ Part 7 trong đề thi TOEIC
 

Ví dụ Part 7 trong đề thi TOEIC

181 . Why did Simon Jenkins write to Jeanne Sokol?
A. To thank her for visiting a restaurant
B. To apologize for poor service
C. To inquire about her dining experience
D. To invite her to an awards dinner
  
182 . In the letter, the word “reservation” in paragraph 1, line 5, is closest in meaning to
A. Hesitation
B. Supply
C. Doubt
D. Appointment


183 . What is suggested about Jeanne Sokol?
A. She has recently traveled to Manchester .
B. She spoke to Simon Jenkins on the telephone .
C. She wrote a letter of complaint .
D. She frequently dines in London.


184 . What is Simon Jenkins offering?
A. A refund on a previous purchase
B. A discount on a future purchase
C. Replacement of a damaged product
D. Special assistance in ordering a product


185 . Where does Simon Jenkins most likely work?
A. In Manchester
B. In Brighton
C. In Birmingham
D. In London

Như vậy VOCA đã hướng dẫn sơ lược cho các bài về cách làm bài thi TOEIC một cách đơn giản và đầy đủ nhất. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

 

VOCA là dự án về giáo dục được phát triển từ năm 2014 với sứ mệnh giúp người Việt Nam xóa bỏ rào cản về Anh ngữ. 
Đến với VOCA, các bạn sẽ được phát triển toàn diện cả 4 kỹ năng tiếng Anh: Nghe – Nói – Đọc – Viết với 4 bửu bối kỳ diệu sau: 
1. VOCA.VN : Hệ thống học từ vựng Tiếng Anh thông minh. ( website: 
https://wwww.voca.vn )
2.  VOCA GRAMMAR: Hệ thống học ngữ pháp Tiếng Anh trực tuyến. (website: 
https://www.grammar.vn)
3. VOCA MUSIC: Hệ thống học tiếng Anh qua bài hát giúp bạn cải thiện khả năng nghe tiếng Anh nhanh chóng và thư giãn. (website: 
https://music.voca.vn). 
4. NATURAL ENGLISH: Hệ thống giúp bạn cải thiện khả năng nói và phản xạ tiếng Anh tự tin, tự nhiên và tự động chỉ sau 6 Tháng. (website: 
https://natural.voca.vn)
Hotline082.990.5858

Thảo luận