Ebook ~ Check your vocabulary for TOEFL

VOCA đăng lúc 09:30 13/11/2017

TỦ SÁCH VOCA ~ Tập hợp những đầu sách luyện thi TOEFL tốt nhất

Tài liệu luyện thi TOEFL: Check your vocabulary for TOEFL 

Giáo trình Check your vocabulary for TOEFL của tác giả Rawdon Wyatt là một cuốn sách rất hiệu quả để luyện thi TOEFL. Cuốn sách  sẽ giúp cho các bạn  review, luyện tập, thực hành và học được rất nhiều các từ vựng mới cũng như các cấu trúc câu mà sẽ cực kỳ cần thiết cho bạn trong phần thi Writing và Speaking nói riêng và trong cả 4 phần thi của TOEFL nói chung.

  • Ưu điểm:

- Cuốn sách bao gồm những chủ để từ vựng thường hay xuất hiện nhất trong bài thi TOEFL. Mỗi chủ đề còn có một bài tập viết luận, giúp bạn sử dụng các từ vựng vào trong một bài viết sao cho hiệu quả tốt và phù hợp nhất.

- Cuối cuốn sách, tác giả còn đưa ra phần đáp án và một số gợi ý về phần viết, giúp bạn đánh giá lại kết quả của mình.

  • Điểm hạn chế

- Không có wordlist từ vựng cho từng chủ đề.

- Lượng từ vựng không nhiều cho mỗi chủ đề.

  • Lời khuyên:

Bạn có thể kết hợp học cùng một cuốn từ điển để hiểu được hoàn thiện nghĩa của từ nhất, cuốn sách này được biên soạn dựa theo từ điển của Macmillan, nên sẽ tốt hơn nếu bạn sử dụng cả 2 để hỗ trợ.

Download sách tại đây

TỦ SÁCH VOCA xin giới thiệu đến bạn tài liệu này!

Thảo luận