Hướng dẫn cách phát âm tiếng Anh | nguyên âm /æ/ | Vowel /æ/

Chuyên mục: Kiến thức

Hướng dẫn chi tiết cách phát âm tiếng Anh với nguyên âm /æ/ (vowel /æ/ ), cách tạo khẩu hình miệng, nguyên tắc và ví dụ chi tiết.

I. CÁCH TẠO ÂM
-B1: Hạ hàm dưới xuống và mở rộng khẩu mình hết cỡ sang hai bên
-B2: Đầu lưỡi chạm vào mặt trong răng hàm dưới
 -B3: Phát ra chữ a trong tiếng Việt (không nâng lưỡi lên khi tạo âm)

II. WORDS

III. SENTENCES

1. In fact the Titanic sank in the Atlantic
ɪn fækt ðə taɪˈtænɪk sæŋk ɪn ði ətˈlæntɪk

2. The anarchist cat sat on the mat. Having a chat with a radical rat
ði ˈænərkəst  kæt sæt ɑn ðə mæt. ˈhævɪŋ ə ʧæt wɪð  ə  ˈrædəkəl    ræt

IV. QUY TẮC NHẬN DẠNG ÂM
Trường hợp 1: Từ có một âm tiết chứa chữ A (trừ trường hợp A + R và A +L hoặc W + A)
Ví dụ: Bank, thanks, map, and, bạc, sand…
Trường hợp 2: Từ có nhiều âm tiết chứa chữ A, và chữ A được nhấn trọng âm
Ví dụ: Calculate, Canada, Accurate, handsome, language
Lưu ý ngoại lệ:
-Nguyên âm /æ / không xuất hiện cuối từ, do đó SPA là có từ chữ a nhưng không được phát âm là /æ /
-Từ phổ biến không theo quy tắc trên là LAUGH
-Một vài từ có chữ A được nhấn trọng âm nhưng không đọc là /æ / mà đọc là /e/: ANY, MANY, ANYBODY, ANYTIME, ANYONE
-Một số từ có 2 cách viết phiên âm tùy theo Anh – Anh hay Anh- Mỹ: 
Ví dụ: Class /klæs /  /kla:s/ hoặc Bath /bæθ/  /bɑːθ/.

 

Kết luận: Bài viết này VOCA đã hướng dẫn tường tận cách phát âm nguyên âm /æ/, bạn cũng có thể xem thêm các bài viết hướng dẫn cách phát âm các nguyên âm và phụ âm khác trong tiếng Anh tại chuyên mục: Học phát âm với VOCA nữa nhé. Chúc bạn học tốt!^^

 

VOCA là dự án về giáo dục được phát triển từ năm 2014 với sứ mệnh giúp người Việt Nam xóa bỏ rào cản về Anh ngữ. 
Đến với VOCA, các bạn sẽ được phát triển toàn diện cả 4 kỹ năng tiếng Anh: Nghe – Nói – Đọc – Viết với 4 bửu bối kỳ diệu sau: 
1. VOCA.VN : Hệ thống học từ vựng Tiếng Anh thông minh. ( website: 
https://wwww.voca.vn )
2.  VOCA GRAMMAR: Hệ thống học ngữ pháp Tiếng Anh trực tuyến. (website: 
https://www.grammar.vn)
3. VOCA MUSIC: Hệ thống học tiếng Anh qua bài hát giúp bạn cải thiện khả năng nghe tiếng Anh nhanh chóng và thư giãn. (website: 
https://music.voca.vn ). 
4. NATURAL ENGLISH: Hệ thống giúp bạn cải thiện khả năng nói và phản xạ tiếng Anh tự tin, tự nhiên và tự động chỉ sau 6 Tháng. (website: 
https://natural.voca.vn)
Hotline082.990.5858

 

Thảo luận