Giới thiệu

Tại VOCA, chúng tôi đã xây dựng nên 6 hệ thống chuyên biệt giúp bạn có thể phát triển toàn diện cả 4 kỹ năng Anh ngữ: Nghe - Nói - Đọc - Viết. Ngoài ra, VOCA còn có khác khóa học theo lộ trình từ cơ bản lên nâng cao, hay các khóa luyện thi tín chỉ quốc tế (TOEIC, IELTS, TOEFL, CEF,..)

Bạn có thể xem thông tin các khóa học VOCA tại trang: https://www.voca.vn/library 

Câu hỏi của bạn?