Hello 'Tết' ^^: Giảm 50% và cộng thêm 6 THÁNG học miễn phí khi mua bộ từ vựng bất kỳ trên VOCA. Cơ hội 'duy nhất' trong năm. Tìm hiểu thông tin & Đăng ký Tại đây nha mems!^^

×

MỚI NHẤT

BÀI VIẾT KHÁC

Lời dịch bài hát Good Time

Lời dịch tiếng Việt được viết bởi VOCA Music sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa bài hát Good Time của nhóm nhạc Owl City một cách đầy đủ, rõ ràng nhất.

Lời dịch bài hát Song For A Stormy Night

Lời dịch tiếng Việt được viết bởi VOCA Music sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa bài hát Song For A Stormy Night của nhóm nhạc Secret Garden một cách đầy đủ, rõ ràng nhất.

Lời dịch bài hát I'm Not The Only One

Lời dịch tiếng Việt được viết bởi VOCA Music sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa bài hát I'm Not The Only One của nam ca sĩ Sam Smith một cách đầy đủ, rõ ràng nhất.

Lời dịch bài hát Faded

Lời dịch tiếng Việt được viết bởi VOCA Music sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa bài hát Faded của nam ca sĩ Alan Walker một cách đầy đủ, rõ ràng nhất.

Lời dịch bài hát Forever

Lời dịch tiếng Việt được viết bởi VOCA Music sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa bài hát Forever của nhóm nhạc Stratovarius một cách đầy đủ, rõ ràng nhất.

Lời dịch bài hát Locked Away

Lời dịch tiếng Việt được viết bởi VOCA Music sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa bài hát Locked Away của nam ca sĩ Adam Levine một cách đầy đủ, rõ ràng nhất.

Lời dịch bài hát Night Changes

Lời dịch tiếng Việt được viết bởi VOCA Music sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa bài hát Night Changes của nhóm nhạc One Direction một cách đầy đủ, rõ ràng nhất.

Lời dịch bài hát Why Does It Rain

Lời dịch tiếng Việt được viết bởi VOCA Music sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa bài hát Why does It Rain của nam ca sĩ Darin một cách đầy đủ, rõ ràng nhất.

Lời dịch bài hát Glad You Came

Lời dịch tiếng Việt được viết bởi VOCA Music sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa bài hát Glad You Came của nhóm nhạc The Wanted một cách đầy đủ, rõ ràng nhất.

Lời dịch bài hát Catch My Breath

Lời dịch tiếng Việt được viết bởi VOCA Music sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa bài hát Catch My Breath của nữ ca sĩ Kelly Clarkson một cách đầy đủ, rõ ràng nhất.